Strokovnjaki

2020

Urša Mrhar AG – inženiring d.o.o.
dr. Jure Kotnik Arhitektura Jure Kotnik
Nataša Češnovar Gregorc Atlantic Droga Kolinska d.o.o.
Simon Franko BASF Slovenija d.o.o.
izr. prof. dr. Sergej Medved Biotehniška fakulteta UL, Oddelek za lesarstvo
Roberta D'Angiolella Buildings Performance Institute Europe (BPIE)
dr. Bruno Dujič CBD d.o.o.
mag. Silvija Kovič Eko sklad j.s.
Peter Jemec Elea iC d.o.o.
David Rajšer Elea iC d.o.o.
Marko Žibert Elea iC d.o.o.
Angelo Žigon Elea iC d.o.o.
Nejc Avguštin Eutrip d.o.o.
Dalibor Pavlović Eutrip d.o.o.
mag. Primož Praper Eutrip d.o.o.
prof. dr. Martina Zbašnik Senegačnik Fakulteta za arhitekturo UL
dr. Nataša Atanasova Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo UL
Matej Radinja Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo UL
prof. dr. Žiga Turk Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo UL
izr. prof. dr. Andrej Tibaut Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM
izr. prof. dr. Katja Vintar Mally Filozofska fakulteta UL
Jože Volfand Fit media d.o.o.
mag. Vanesa Čanji Fit media d.o.o.
dr. Dejan Paravan GEN-I d.o.o.
Anton Pugelj Gnezdo d.o.o.
dr. Henrik Gjerkeš Gradbeni inštitut ZRMK
dr. Miha Praznik Gradbeni inštitut ZRMK
dr. Marjana Šijanec Zavrl Gradbeni inštitut ZRMK
mag. Miha Tomšič Gradbeni inštitut ZRMK
dr. Michael D. Burnard InnoRenew CoE
doc. dr. Igor Gavrić InnoRenew CoE
Dean Lipovac InnoRenew CoE
dr. Ervin M. Schau InnoRenew CoE
Nastja Podrekar InnoRenew CoE
dr. Anna Sandak InnoRenew CoE
dr. Jakub Sandak InnoRenew CoE
doc. dr. Iztok Šušteršič InnoRenew CoE
dr. Črtomir Tavzes InnoRenew CoE
Kim Turk Mehes InnoRenew CoE
Gašper Stegnar Institut Jožef Stefan
dr. Tea Kapun Inštitut za celulozo in papir
Mateja Zajc Inštitut za celulozo in papir
dr. Jakob Šušteršič Irma d.o.o.
Barbara Hafner Knauf Insulation d.o.o.
Domen Ivanšek Knauf Insulation d.o.o.
Klara Pucko Maher Lumar IG d.o.o.
Nataša Teraž Krois Lumar IG d.o.o.
Marko Kramar Marko Kramar arhitekt s.p.
Urška Gaberšek Mestna občina Velenje
Mojca Jeneš MGRT, Direktorat za lesarstvo
Tina Žumer Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo
Leni Pernar Ministrstvo za okolje in prostor
Marta Skubic Ministrstvo za okolje in prostor
Ognjen Backović O. KLEINER AG
Roman Perčič Občina Sevnica
Domen Neffat Odvetniška družba Neffat o.p., d.o.o.
Egon Likar Pars d.o.o.
Lucijana Radošević PROTIM Ržišnik Perc, arhitekti in inženirji d.o.o.
Andrej Ržišnik PROTIM Ržišnik Perc, arhitekti in inženirji d.o.o.
Matic Baškovč Resalta d.o.o
Sandra Dobrovič Robust d.o.o.
Sašo Seljak Salonit Anhovo d.d.
dr. Tomaž Vuk Salonit Anhovo d.d.
Samo Lečnik SIJ d.d.
mag. Vladimir Gumilar Slovenski gradbeni grozd – GIZ
Špela Mlinarič Snaga d.o.o. Maribor
Sanja Burnazović Stanovanjski sklad RS
Blaž Češka Stanovanjski sklad RS 
Borut Hafner Stanovanjski sklad RS
dr. Dragica Marinič Štajerska gospodarska zbornica
Neža Močnik Velux Slovenija d.o.o.
dr. Sabina Jordan Zavod za gradbeništvo Slovenije
Friderik Knez Zavod za gradbeništvo Slovenije
dr. Aljoša Šajna Zavod za gradbeništvo Slovenije
dr. Alenka Mauko Pranjić Zavod za gradbeništvo Slovenije, Laboratorij za kamen, agregat in reciklirane materiale
dr. Ana Mladenovič Zavod za gradbeništvo Slovenije, Laboratorij za kamen, agregat in reciklirane materiale
dr. Katja Malovrh Rebec Zavod za gradbeništvo Slovenije, Oddelek za gradbeno fiziko
Lojzka Reščič Združenje za beton Slovenije

2019

mag. Vanesa Čanji Fit media d.o.o.
dr. Dragica Marinič Štajerska gospodarska zbornica
mag. Jana Miklavčič, Peter Tomše MOP, Direktorat za okolje
Antonija Božič Cerar GZS, Služba za varstvo okolja
dr. Gregor Radonjič, dr. Matjaž Denac Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor, Katedra za tehnologijo in podjetniško varstvo okolja
dr. Barbara Tišler Kemijski inštitut
dr. Marinka Vovk CPU-Center ponovne uporabe d.o.o., so.p.
dr. Viviana Golja Nacionalni inštitut za javno zdravje
dr. Vesna Žepič Bogataj TECOS Celje
dr. Marta Klanjšek Gunde Kemijski inštitut, Ljubljana in MyCol d.o.o.
dr. Janja Zule, Ema Fabjan ICP, Ljubljana
dr. Uroš Novak Kemijski inštitut
doc. dr. Urška Vrabič Brodnjak Naravoslovnotehniška fakulteta UL, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje
Doc. Rok Kuhar, u.d.i.a. Akademija za likovno umetnost in oblikovanje
Tina Žurbi raziskovalna na področju pametne embalaže in oblikovalka
dr. Klementina Možina Naravoslovnotehniška fakulteta UL, Katedra za informacijsko in grafično tehnologijo
dr. David Ravnjak Papirnica Vevče, d.o.o.
dr. Igor Karlovits, dr. Urška Kavčič in mag. Gregor Lavrič ICP
dr. Tea Kapun, Janja Juhant Grkman ICP
Maja Frelih, Bojan Borin ICP
doc. ddr. Andreja Nemet, doc. dr. Damjan Krajnc Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UM, Laboratorij za procesno sistemsko tehniko in trajnostni razvoj
dr. Karmen Krajnc, mag. Tatjana Humar Jurič Urad RS za kemikalije
Neva Ražem Lučovnik Slovenski inštitut za standardizacijo – SIST
Aljaž Čoh Atlantic Grupa
doc. dr. Damjan Krajnc, prof. dr. Zdravko Kravanja, prof. dr. Zorka Novak Pintarič, doc. dr. Lidija Čuček Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologije UM, Laboratorij za procesno sistemsko tehniko in trajnostni razvoj
dr. Diana Gregor Svetec Naravoslovnotehniška fakulteta UL, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje
dr. Branka Viltužnik Plastika Skaza d.o.o.
Andreja Zorič Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano
Rebeka Lorber Fakulteta za tehnologijo polimerov
dr. Miroslav Huskić Fakulteta za tehnologijo polimerov
Silvester Bolka Fakulteta za tehnologijo polimerov
Ajda Pleterski Surovina d.o.o.
Dejan Zver Surovina d.o.o.
Jure Fišer Surovina d.o.o.
Branka Pogačnik Atlantic Grupa
Meta Širca, Jure Svetičič Simbio d.o.o.
dr. Branka Viltužnik Plastika Skaza d.o.o.
Andreja Pogačar, mag. ind. oblikovanja  
Eva Štraser Evegreen
Simona Lesar, Tilen Sever Steklarna Hrastnik d.o.o.
Jerica Furlan, Marko Šavelj Mitol d.o.o.
Miroslav Brnjak BASF
Primož Kokalj Etiketa, tiskarna d.d.
Goran Ambrož Dinos d.o.o.
Primož Cigler Rifuzl – trgovina brez plastične embalaže
Edin Behrić JP Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o.
Eva Garibaldi  
dr. Marta Svoljšak Jerman Petrol d.d.
Boris Jocić BIO-TOP d.o.o.
Boštjan Jambrovič AMBA CO. d.o.o.
Jaka Kranjc Društvo Ekologi brez meja
dr. Marko Homšak, dr. Stanislav Kores, mag. Gregor Zečevič Skupina Talum
dr. Dragica Marinič Štajerska gospodarska zbornica
Elisabeth Skoda PackagingEurope
Aleksander Litofcenko ERDAL GmbH
Neil Goldman COLPAC
Lucija Marovt, s.p., Niko Kumar komunikacijsko svetovanje za trajnostne projekte Valtex d.o.o.
Alenka Knez DS Smith Slovenija

2018

mag. Barbara Prinčič UL, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Oddelek za industrijsko in unikatno oblikovanje / Smer industrijsko oblikovanje 
Blanka Kaker Ocenjevanje sistemov vodenja SIQ Ljubljana
doc. dr. Darko Drev  
dr. Gregor Radonjič Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru
doc. dr. Gašper Gantar Visoka šola za varstvo okolja Velenje
mag. Bogomil Kandus Enekom, Inštitut za energetsko svetovanje, d.o.o.
Polona Gajšek Druks Eurofins ERICo Slovenija, d.o.o.
Andrej Šinkovec, Matej Šuštaršič, dr. Igor Karlovits, mag. Mateja Mešl Inštitut za celulozo in papir
Željko Purgar  
mag. Vanesa Čanji Fit media d.o.o.
Tatjana Orhini Valjavec MOP, Direktorat za okolje
Ajda Pleterski, Dejan Zver Gorenje Surovina d.o.o.
mag. Emil Šehič Zeos d.o.o.
dr. Alenka Mauko Pranjič, doc. dr. Ana Mladenovič Zavod za gradbeništvo Slovenije, Laboratorij za kamen, agregat in reciklirane materiale
Blaž Medja Pivovarna Laško Union d.o.o.
dr. Manica Ulčnik Krump Interseroh Plastics Research & Development, raziskave in razvoj, d.o.o.
Renata Košir Goodyear Dunlop Sava Tieres d.o.o.
dr. Tomaž Vuk Salonit Anhovo d.d.
mag. Franka Cepak Luka Koper d.d.
Rafko Atelšek Impol Infrastruktura d.o.o.
mag. Matej Bašelj Krka d.d.
Bojan Briški Melamin d.o.o.
Marija Zabukovnik Energetika Celje d.o.o.
Simona Lesar Steklarna Hrastnik d.o.o.
Nikolaja Podgoršek Selič Cinkarna  Celje d.d.

2012

mag. Tanja Bolte Agencija RS za okolje
dr. Marija Zlata Božnar MEIS d. o. o.
Jure Bukovec, Društvo Svetilnik
Metka Čavka asistentka v Evropskem parlamentu
Matjaž Česen Institut Jožef Stefan, Center za energetsko učinkovitost
Irena Debeljak TE-TOL, d. o. o.
Matic Ivančič Elektroinštitut Milan Vidmar
Nataša Jazbinšek Seršen Mestna občina Ljubljana
dr. Romana Jordan slovenska poslanka v Evropskem parlamentu
Egon Jurač TEŠ, d. o. o.
mag. Jože Jurša Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Roman Kocuvan Elektroinštitut Milan Vidmar
Mirjam Košuta Salonit Anhovo, gradbeni materiali, d. d.
Damjan Kovačič Elektroinštitut Milan Vidmar
Tadeja Kovačič Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Urška Kugonič Elektroinštitut Milan Vidmar
Janja Leban Gospodarska zbornica Slovenije
mag. Jure Leben Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
dr. Tanja Ljubič Mlakar Salonit Anhovo, gradbeni materiali, d. d.
mag. Benjamin Lukan Zavod za zdravstveno varstvo Maribor
Nina Miklavčič Elektroinštitut Milan Vidmar
dr. Primož Mlakar MEIS d. o. o.
dr. Marko Notar TE-TOL, d. o. o
mag. Urban Odar Gospodarsko interesno združenje za distribucijo zemeljskega plina, g. i. z.
dr. med. Peter Otorepec Inštitut za varovanje zdravja RS
Andrej Piltaver Mestna občina Ljubljana
dr. Aljaž Plevnik Urbanistični inštitut Republike Slovenije
dr. Janez Potočnik evropski komisar za okolje
dr. Jože Rakovec Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko
Ervin Renko TET, d. o. o.
Lea Ružič Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Klemen Stanič Salonit Anhovo, gradbeni materiali, d. d.
Andrej Šušteršič Elektroinštitut Milan Vidmar
mag. Andreja Urbančič Institut Jožef Stefan, Center za energetsko učinkovitost
dr. Jože Verbič Kmetijski inštitut Slovenije
mag. Adrijana Viler Kovačič Agencija RS za okolje
mag. Rudi Vončina Elektroinštitut Milan Vidmar
dr. Tomaž Vuk Salonit Anhovo, gradbeni materiali, d. d.
dr. Rahela Žabkar Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko

2011

dr. Banovec Primož Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Bašič Sani Esotech d.d.
dr. Bauman Maja Inštitut za okoljevarstvo in senzorje d.o.o.
dr. Bricelj Mitja Inštitut za vode RS
dr. Bricelj Mitja Ministrstvo za okolje in prostor
mag. Cvikl Marko Vodovod kanalizacija d.o.o.
Čuček Saša Statistični urad RS
mag. Dobnikar Tehovnik Mojca Agencija RS za okolje
Dokl Anja Esotech d.d.
mag. Dolinar Mojca Agencija RS za okolje
Frantar Peter Agencija RS za okolje
dr. Gale Ivanka Inštitut za varovanje zdravja
dr. Globevnik Lidija Inštitut za vode RS
mag. Hrastel Iztok Esotech d.d.
Jerič Marjeta Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
dr. Kajfež Bogataj Lučka UL, Biotehniška fakulteta
Kavka Martin Ministrstvo za zdravje
dr. Kobold Mira Agencija RS za okolje
Košnjek Zvone ELEK Svetovanje d.o.o.
dr. Krajnc Uroš Inštitut za ekološki inženiring d.o.o.
mag. Lapajne Venčeslav Zavod za zdravstveno varstvo Maribor
dr. Lobnik Aleksandra UM, Fakulteta za strojništvo, Center za senzorsko tehniko
dr. Mali Nina Geološki zavod Slovenije
Nagode Peter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Nučič Uroš Ministrstvo za okolje in prostor
mag. Papež Jože Puh d.d., Podjetje za urejanje hudournikov
dr. Petrovič Aleš Inštitut za varovanje zdravja
Plut Martin Hidrotehnik d.d.
dr. Poberžnik Mojca Inštitut za okoljevarstvo in senzorje d.o.o.
mag. Prestor Joerg Geološki zavod Slovenije
dr. Rejec Brancelj Irena Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za vode
dr. Roš Milenko  
Roškar Borut Drava Vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.d.
dr. Simončič Andrej Kmetijski inštitut Slovenije
mag. Sodnik Jošt VGP d.d. Kranj
Sučič Boris Institut Jožef Stefan
dr. Uhan Jože Agencija RS za okolje
dr. Urbanc Janko Geološki zavod Slovenije
Urbančič Andreja Institut Jožef Stefan
ddr. Vovk Korže Ana Mednarodni center za ekoremediacije UM, Filozofska fakulteta
dr. Vrhovšek Danijel Mednarodni center za ekoremediacije UM, Filozofska fakulteta
Zupan Franc Ministrstvo za gospodarstvo

2010

dr. Bricelj Mitja Ministrstvo za okolje in prostor
mag. Buda Katja Ministrstvo za okolje in prostor
Cipot Franc JP Cero Puconci
Černuta Uroš Interseroh
mag. Dejak Bojan Ministrstvo za okolje in prostor
mag. Ekart Janez Svetovanje na področju okoljevarstvenega inženiringa
Fišer Jure Surovina Maribor
dr. Gantar Anton Envita
Horvat Rudi Saubermacher Slovenija
Hribar Matej Interseroh
dr. Jukić Soršak Lucija Ministrstvo za okolje in prostor
dr. Kajfež Bogataj Lučka Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani
Keuc Albin Ministrstvo za okolje in prostor
Kitič Ilija Slopak
Košir Renata Sava Tires
dr. Krajnc Damjan Laboratorij za procesno sistemsko tehniko in trajnostni razvoj, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze Maribor
Kramžar Janko Snaga Ljubljana
Kvartič Marjan CM Celje
Leban Janja GZS
Lenart Franci Karbon Čiste tehnologije
Leskošek Milka Simbio
Leskovar Jože Kostak
mag. Marzi Boris Luka Koper
Nanut Emil Kemis
Nemec Valter Snaga Ljubljana
dr. Notar Marko Termoelektrarna toplarna Ljubljana
dr. Radonjič Gregor Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru, Inštitut za tehnologijo
Rolih Dario Komunala Nova Gorica
dr. Samec Niko UM, Fakulteta za strojništvo
dr. Sterže Jana Šolski center Slovenj Gradec, Srednja šola Muta
Strle Vanja E-net okolje
Suvorov Mojca Statistični urad RS
mag. Šehič Emil ZEOS
mag. Tišler Barbara Slopak
Turk Alojz Cerod Novo mesto
Vidic Tanja Statistični urad RS
mag. Viler Kovačič Adrijana Agencija RS za okolje
Zupan Anica Zavod za šolstvo Maribor
mag. Žitnik Mojca Statistični urad RS

2009

dr. Babuder Maks Elektroinštitut Milan Vidmar
Beravs Franc Ekološki sklad RS
Beravs Franc Ekološki sklad RS
dr. Biluš Ignacijo Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
Česen Matjaž Institut Jožef Stefan, Center za energetsko učinkovitost
Jakop Hari Kovintrade
mag. Kopač Janez Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo
Lah Tomaž Javna agencija RS za energijo
Lapanje Andrej Geološki zavod Slovenije
Levstek Miha Društvo za električna vozila Slovenije
mag. Malgaj Matjaž Evropska komisija
mag. Matvoz Dejan Elektroinštitut Milan Vidmar
dr. Medved Sašo Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
dr. Merc Uroš Bisol
mag. Merše Stane Institut Jožef Stefan
Nemac Franko Agencija RS za prestrukturiranje energetike
Peter Plavčak Vladimir HSE
dr. Predin Andrej Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko
Rajver Dušan Geološki zavod Slovenije
mag. Raner Damjana HSE
Rman Nina Geološki zavod Slovenije
Souvent Andrej Elektroinštitut Milan Vidmar
mag. Staničić Damir Institut Jožef Stefan, Center za energetsko učinkovitost
dr. Svoljšak Marta Petrol
mag. Škornik Silvo Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo
dr. Topič Marko Laboratorij za fotovoltaiko in optoelektroniko, Univerza v Ljubljani, Fakulteta ze elektrotehniko
mag. Urbančič Andreja Institut Jožef Stefan, Center za energetsko učinkovitost
dr. Virtič Peter Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko
mag. Žebeljan Djordje Holding Slovenske elektrarne

2008

mag. Aljaž Rožič Mateja Melamin
mag. Fece Vilma Gorenje
dr. Homšak Marko Talum
dr. Kajfež Bogataj Lučka Biotehniška fakulteta
Leban Janja Gospodarska zbornica Slovenije
Ljubič Mlakar Tanja Salonit Anhovo
dr. Plut Dušan Filozofska fakulteta
dr. Roth Jože ARSO
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.