Revija ESG

Prva specializirana revija za trajnostni razvoj v Sloveniji prinaša novosti, znanje in izkušnje, predstavlja dobro prakso. Problematiko trajnostnega razvoja (okolje, družba, upravljanje – ESG) komunicira v slovenskem, evropskem in globalnem kontekstu, predvsem se osredotoča na izzive in priložnosti konkretne prakse. Pred tem je revija več kot 20 let izhajala kot revija za trajnostni razvoj EOL.
EOL naslovna e1653053458767

Na poti do znanja in kompetenc za odzivanje na podnebne spremembe