Analiza LCA je orodje, ki omogoča vrednotenje okoljskih vplivov v celotnem življenjskem ciklu proizvodov/izdelkov, vključno s pridobivanjem surovin, proizvodnjo, prevozom, uporabo in recikliranjem.

Temelji na celovitem pristopu, ki:

 • obravnava celoten življenjski cikel izdelka/proizvoda,
 • določa količine surovin in energentov ter izpustov v okolje (zrak, voda, tla) tekom življenjske dobe izdelka,
 • ugotavlja vplive prispevkov izdelka/proizvoda k okoljskim obremenitvam, ki so izraženi z različnimi kazalniki: torej potencialni vpliv na globalno segrevanje (t. i., ogljični odtis), vpliv na toksičnost, vpliv na izrabo naravnih virov/surovin, vpliv na rabo vode, vpliv na acidifikacijo ter evtrofikacijo ipd.

Pri izdelavi analize LCA se upoštevajo standardi in priporočila, ki so navedena v:

 • ISO 14040:2006,
 • ISO 14044:2006,
 • ISO 14067:2019 (določitev ogljičnega odtisa proizvoda) ter
 • ISO 14020, ISO 14021, ISO 14024, ISO 14025 in ISO 14026 (okoljske oznake in deklaracije proizvodov/izdelkov, poročanje o odtisu).
Analiza LCA je izdelana z uporabo profesionalne programske opreme za numerično modeliranje, ki vključuje zbirke podatkov in podatkovnih baz (npr. Ecoinvent) ter metode za oceno učinkov.

S tržnimi orodji, kot sta analiza LCA in določitev ogljičnega odtisa, lahko številne organizacije pridobijo ustrezne informacije, s katerimi lahko:

 • obvladujejo in zmanjšajo emisije, odpadke in porabo virov,
 • prepoznajo neučinkovite procese, kjer lahko dosežejo prihranke,
 • analizirajo izvor težav v povezavi oziroma primerjavi določenih izdelkov/proizvodov,
 • optimizirajo izdelek/proizvod,
 • spreminjajo izdelke/proizvode ob upoštevanju trajnostnih predlogov,
 • primerjajo izdelke/proizvode (okoljsko označevanje in certificiranje),
 • krepijo organizacijo na zelenih trgih,
 • izboljšajo podobo izdelka/proizvoda ter procese odločanja,
 • poročajo in izpolnijo zahteve celotne vrednostne verige,
 • omogočajo izbor izdelka/proizvoda z manjšimi vplivi na okolje,
 • potrjujejo družbeno odgovornost,
 • pridobijo konkurenčno prednost,
 • primerjajo alternativne postopke ravnanja z odpadnimi materiali ter
 • ocenjujejo učinke alternativnih tehnologij ter posredujejo informacije o vplivih na okolje širši javnosti in drugim deležnikom.
S temi orodji lahko izvemo, kakšno stopnjo okoljske učinkovitosti smo dosegli. Z njimi lažje razumemo, od kje izvirajo emisije ter kako jih lahko učinkovito zmanjšamo.

Kontakt za več informacij in naročila

Za dodatne informacije, vprašanja ali pripravo informativne ponudbe nas kontaktirajte. Z veseljem se z vami pogovorimo o možnostih sodelovanja.

Ana Brodar e1661950976518
Ana Brodar
Vodja projektov