Portal Zelena Slovenija

Zelena Slovenija spodbuja in povezuje trajnostne ideje, priložnosti, izzive, projekte in dosežke.

Na poti do znanja in kompetenc za odzivanje na podnebne spremembe