S specializiranim znanjem in bogatimi izkušnjami s področja strateškega upravljanja družbene odgovornosti, trajnostnega razvoja, podnebnih sprememb in komuniciranja nudimo storitve z visoko dodano vrednostjo:

 • pripravimo politiko družbene odgovornosti (vključno s spoštovanjem človekovih pravic) in trajnostnega razvoja ter politiko s področja podnebnih sprememb,
 • snujemo strategije trajnostnega razvoja za podjetja ter strategije krožnega gospodarstva in razogljičenja,
 • svetujemo pri vzpostavitvi modela ključnih stebrih strategije trajnostnega razvoja in kazalnikov, s katerimi podjetja upravljajo spremembe na področju trajnostnosti, optimizirajo svoje poslovanje in zasnujejo korporativno trajnostno poročanje (tudi na podlagi standardov trajnostnega poročanja GRI in smernic EU o poročanju s področja podnebnih sprememb),
 • ponujamo pripravo poročil o trajnostnem razvoju (vključno s podnebnimi spremembami) in družbeni odgovornosti na ključ oziroma ESG poročanju,
 • svetujemo pri okoljskem in trajnostnemu komuniciranju ter pripravljamo strategije trajnostnega komuniciranja in kriznega okoljskega komuniciranja,
 • pripravljamo izobraževanja in usposabljanja o ključnih izzivih trajnostnega razvoja (vključno s podnebnimi spremembami) in družbene odgovornosti po meri naročnika,
 • idejno pripravimo in izvajamo različne trajnostne projekte po meri naročnika.

Svetujemo na naslednjih področjih:

 • oblikovanje trajnostne strategije podjetja in (pre)oblikovanje poslovnega modela, ki vključuje
  • odpornost poslovnega modela in strategije podjetja na tveganja glede zadev v zvezi s trajnostnostjo;
  • priložnosti za podjetje glede zadev v zvezi s trajnostnostjo;
  • interese deležnikov podjetja (matrika bistvenosti);
 • definiranje ciljev in kazalnikov glede zadev v zvezi s trajnostnostjo;
 • upravljanje glavnih tveganj za podjetje glede zadev v zvezi s trajnostnostjo (vključno z upravljanjem podnebnih tveganj: fizični tveganj in tveganj prehoda);
 • politike podjetja glede zadev v zvezi s trajnostnostjo;
 • oblikovanje in upravljanje t.i. trajnostnih oziroma zelenih timov v podjetju;
 • implementacijo uredbe o taksonomiji. Uredba o taksonomiji vzpostavlja klasifikacijski sistem za okoljsko trajnostne gospodarske dejavnosti z namenom povečanja trajnostnih naložb in boja proti lažnemu zelenemu oglaševanju „trajnostnih“ finančnih produktov.

Kontakt za več informacij in naročila

Za dodatne informacije, vprašanja ali pripravo informativne ponudbe nas kontaktirajte. Z veseljem se z vami pogovorimo o možnostih sodelovanja.

Vanesa Canji
mag. Vanesa Čanji
Direktorica