Direktor Združenja lesne in pohištvene industrije na GZS