Petek, 9. 12. 2022, 9.-12. ura

Spletna platforma Zoom

Lesnopredelovalna panoga v Sloveniji postopoma oživlja, kar kažejo lanski poslovni rezultati. Pohištvena podjetja pa potrebujejo dodatne spodbude, saj ima pohištvena industrija nižjo dodano vrednost in manj sredstev za razvoj, trženje in naložbe. Kaj lahko omogoči hitrejše prebujanje pohištvene panoge? Avtomatizacija in robotizacija, večja povezanost v gozdno-lesni verigi? Ali predvsem dizajn in dizajn menedžment, novi pristopi v marketingu in prodaji, drugačni poslovni modeli? Več povezav s kreativno industrijo in akademsko sfero? In koliko se zavedamo pomena lesa in lesenih izdelkov pri razogljičenju?

Na ta vprašanja odgovarja priročnik Izzivi in rešitve za ponovni vzpon pohištvene industrije. Spletna konferenca predstavlja glavna sporočila, izzive in rešitve.

Program:*

9.00     Uvod s predstavitvijo konference

9.10     Uvodni nagovor (mag. Dejan Židan, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo)

9.15     Uvodni pozdrav urednika priročnika (Jože Volfand, Fit media d.o.o. / Zelena Slovenija)

9.20-10.30     Predstavitve

  • Ekonomski položaj panoge in izzivi trga (Igor Milavec, GZS – Združenje lesne in pohištvene industrije)
  • Dizajn thinking in koncept krožnega gospodarstva (Matej Feguš, Donar d.o.o.)
  • Predstavitev rezultatov sodelovanja Fakultete za dizajn z industrijo (dr. Jasna Hrovatin, Fakulteta za dizajn)
  • Potencial sodelovanja med pohištveno industrijo in kreativnim sektorjem (Mika Cimolini, arhitektka)

10.30     Odmor

10.40-12.00     Predstavitve

  • Kreativne rešitve in lokalna identiteta za dvig dodane vrednosti (Uroš Hohkravt, Luka Jančič, Srednja šola za oblikovanje in fotografijo, Ljubljana)
  • Vstop na trg in dvig konkurenčne prednosti (Karla Knap, Melu)
  • Pohištveni izdelki in ekodizajn: kako oceniti vplive na okolje? (dr. Gregor Radonjič, Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru)
  • Razvoj izdelka in dizajn za napredno pohištvo (mag. Katarina Globočnik, Franc Tolar, Alples d.d.)

*Organizator si pridružuje pravico do spremembe programa.

Udeležba na spletni konferenci je brezplačna, potrebna je predhodna prijava preko spodnjega obrazca najkasneje do četrtka, 8. decembra 2022.

Vabimo na zanimivo strokovno srečanje.

 

Lep pozdrav!

Jože Volfand,
urednik

 

Kontakt za več informacij:
Tanja Pangerl
Vodja projektov
t: 03 42 66 716
e: info@zelenaslovenija.si