Statistični urad RS

Litostrojska 54
1000 Ljubljana
Slovenija
www.stat.si
Kontaktna oseba

Novice

 • Odpadki v Sloveniji v 2018 in ravnanje z njimi

  V Sloveniji je v 2018 nastalo skoraj 8,4 milijona ton vseh vrst odpadkov, od tega 59 % gradbenih. Komunalni odpadki so predstavljali 12 % vseh nastalih odpadkov. Prebivalec ...

 • Količine emisij CO2 v 2017 višje, količine emisij trdnih delcev PM 10 nižje

  Izračuni SURS (na podlagi metodologije sistema okoljsko-ekonomskih računov – SEEA) so pokazali, da je v Sloveniji v letu 2017 nastalo 15,6 milijona ton emisij ogljikovega dioksida (CO₂), kar je za 2,5 % več kot v 2016.

 • Napihljiva igralna oprema z evropskim standardom

  Otroci obožujejo napihljivo igralno opremo, kjer se lahko brezskrbno igrajo in predvsem skačejo. Da bo poskakovanje varno in brez resnih poškodb, je poskrbel nov evropski standard SIST EN 14960-1:2019, Napihljiva igralna oprema - 1. ...

 • Količine emisij CO2 v 2016 za 3,8 % večje kot v prejšnjem letu

  Izračuni SURS (na podlagi metodologije sistema okoljsko-ekonomskih računov – SEEA) so pokazali, da so se količine emisij večine toplogrednih plinov v zadnjem opazovanem letu (tj. v 2016) v Sloveniji glede na prejšnje leto ...

 • Tok odpadkov v Sloveniji v letu 2016

  V Sloveniji je v 2016 nastalo skoraj 5,5 milijona ton odpadkov, od tega je bilo 18 % komunalnih odpadkov. Prebivalec Slovenije je tako v 2016 v povprečju proizvedel 476 kg komunalnih odpadkov. Poleg odpadkov, nastalih v 2016 v ...

 • 31. marec – rok za pripravo poročil o odpadkih

  Obveznost poročanja o količinah nastalih odpadkov in načinu ravnanja (zbiranje, predelava, odstranjevanje) z njimi določa Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/2011) v povezavi z 2. odstavkom 80. člena Uredbe o odpadkih ...

 • 23 % nastalih komunalnih odpadkov se je odložilo

  V Sloveniji smo v letu 2014 ločeno zbrali 65 % vseh nastalih komunalnih odpadkov, kar je skoraj 8 % več kot v letu 2013. Največ nastalih komunalnih odpadkov so ločeno zbrali v gorenjski (70 %), najmanj pa v koroški statistični regiji ...

 • 12 % odpadkov nastane v gospodinjstvih

  V letu 2014 je v Sloveniji nastalo skoraj 4,7 milijona ton različnih vrst odpadkov, od tega 19 % komunalnih (vključno z embalažo). Prebivalec Slovenije je tako v letu 2014 povzročil povprečno 433 kg komunalnih odpadkov, od tega 3,3 ...

 • Poročilo o odpadkih do konca meseca

  Obveznost poročanja o količinah nastalih odpadkov in načinu ravnanja (zbiranje, predelava, odstranjevanje) z njimi določa Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/2011). Posamezni zavezanci morajo poročati za preteklo leto o ...

 • Nastajanje in ravnanje z odpadki v letu 2013

  V letu 2013 je v Sloveniji nastalo več kot 4,6 milijona ton vseh vrst odpadkov (skoraj za 4 % več kot v letu 2012), od tega 82 % odpadkov iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti, 18 % pa komunalnih odpadkov. Za skoraj odstotek in ...

 • Obvezno poročanje o odpadkih

  Obveznost poročanja o količinah nastalih odpadkov in načinu ravnanja z njimi (zbiranje, predelava, odstranjevanje) določa Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/2011). Posamezni zavezanci morajo poročati o nastajanju odpadkov in ...

 • V Sloveniji v letu 2011 odloženih 58 odstotkov komunalnih odpadkov

  V Sloveniji je bilo leta 2011 predelanih skupno več kot 6 milijonov ton odpadkov, kar je za 1,3 % več kot leta 2010. Odstranjenih je bilo približno 1 milijon ton odpadkov ali za 29 % manj kot v letu 2010. Kljub temu pa v Sloveniji še ...

 • V Sloveniji v letu 2011 nastalo več kot 6,5 milijona ton vseh odpadkov

  Najnovejši statistični podatki kažejo, da smo prebivalci Slovenije v letu 2011 proizvedli skoraj 722 tisoč ton komunalnih odpadkov (to je približno 352 kg komunalnih odpadkov na prebivalca na leto). Od tega je bilo približno ...

 • Revizija vodnih statistik na Statističnem uradu RS

  Na oddelku za okolje SURS izvajamo pilotni projekt z naslovom Revizija vodnih statistik s poudarkom na pregledu administrativnih virov podatkov o vodah. Namen projekta je zmanjšanje obremenjevanja poročevalskih enot ter ...

 • Kazalniki trajnostnega razvoja za Slovenijo

  Na Statističnem uradu Republike Slovenije želimo izboljšati prepoznavnost zamisli o trajnostnem razvoju v Sloveniji in si hkrati prizadevamo spremljati napredek pri doseganju le-tega. Prvi nabor kazalnikov trajnostnega ...Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.