SURS---odpadki-2014Nastajanje odpadkovV letu 2014 je v Sloveniji nastalo skoraj 4,7 milijona ton različnih vrst odpadkov, od tega 19 % komunalnih (vključno z embalažo). Prebivalec Slovenije je tako v letu 2014 povzročil povprečno 433 kg komunalnih odpadkov, od tega 3,3 kg nevarnih. V proizvodnih dejavnostih je nastalo malo manj kot 2,8 milijona ton (59 %), v storitvenih dejavnostih skoraj 1,4 milijona ton (29 %), gospodinjstva pa so povzročila malo več kot pol milijona ton (12 %) vseh vrst odpadkov. V letu 2014 je v Sloveniji nastalo 23 % več (147.000 ton) nevarnih odpadkov kot v letu 2013. Največ nevarnih odpadkov (51 %) je nastalo v predelovalnih dejavnostih, medtem ko jih je v gospodinjstvih nastalo le 2 %. Med nastalimi količinami odpadkov v letu 2014 je bilo največ gradbenih odpadkov (24 %), odpadkov iz termičnih procesov (17 %), odpadkov iz naprav za ravnanje z odpadki (15 %) ter komunalnih odpadkov (14 %). Sledili so odpadki iz obdelave in predelave lesa ter kovin (oboje po 7 %) in odpadna embalaža s 5 %. Preostale vrste odpadkov so nastale v manjših količinah. V lanskem letu so največ komunalnih odpadkov povzročili prebivalci v obalno-kraški statistični regiji (503 kg na prebivalca), najmanj pa prebivalci v koroški statistični regiji (350 kg na prebivalca).

Pripravila: Tanja Vidic

Statistični urad RS
www.stat.si