V letu 2013 je v Sloveniji nastalo več kot 4,6 milijona ton vseh vrst odpadkov (skoraj za 4 % več kot v letu 2012), od tega 82 % odpadkov iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti, 18 % pa komunalnih odpadkov. Za skoraj odstotek in pol se je v letu 2013, glede na leto 2012, zmanjšala količina vseh vrst nevarnih odpadkov, ki so v največji meri nastali v predelovalnih dejavnostih (56 % od vseh nastalih nevarnih odpadkov). Prebivalec Slovenije je v letu 2013 proizvedel povprečno 414 kg komunalnih odpadkov ali malo več kot kilogram na dan. Vseh komunalnih odpadkov je bilo 853.000 ton, 63 % teh je nastalo v gospodinjstvih, 37 % v proizvodnih in storitvenih dejavnostih. V letu 2013 je bilo ločeno zbranih skoraj 63 % nastalih komunalnih odpadkov. V letu 2013 je opaziti povečanje količin gradbenih odpadkov, in sicer za 25 % glede na leto 2012. V letu 2013 je bilo v Sloveniji predelanih skupno več kot 5,2 milijona ton vseh odpadkov ali za skoraj 2 % manj kot v letu 2012, odstranjenih pa 602.000 ton odpadkov ali za 21 % manj kot leto prej. V letu 2013 je bilo recikliranih 89 % več odpadkov iz tekstila in 10 % več odpadkov iz plastike kot leta 2012. Na komunalnih odlagališčih je bilo v letu 2013 odloženih 26 % nastalih komunalnih odpadkov (16 odstotnih točk manj kot v letu 2012).

Avtorica: Tanja Vidic, oddelek za statistiko okolja in energetike

Statistični urad RS,
www.stat.si