Vrste odpadkov nastalih v Sloveniji v letu 2019 (vira: SURS, ARSO)
Vrste odpadkov nastalih v Sloveniji v letu 2019 (vira: SURS, ARSO)

V Sloveniji je v 2019 nastalo 8,4 milijona ton vseh vrst odpadkov, od tega skoraj 5,1 milijona ton ali 60 % gradbenih odpadkov. Celotna količina v Sloveniji nastalih odpadkov sicer v 2019 ni bila veliko večja kot v 2018 (za 1 %), večja pa je bila med temi odpadki količina komunalnih odpadkov (za 5 %). Teh je v Sloveniji v 2019 nastalo 1.075.000 ton in so predstavljali 13 % vseh v tem letu nastalih odpadkov. Prebivalec Slovenije je v 2019 v povprečju proizvedel 514 kg komunalnih odpadkov, 19 kg več kot v 2018. Tudi v 2019 (tako kot v 2018) je največ komunalnih odpadkov nastalo v obalno-kraški statistični regiji (593 kg na prebivalca), najmanj pa v koroški statistični regiji (428 kg na prebivalca). Več komunalnih odpadkov je nastalo v zahodni Sloveniji (545 kg na prebivalca) kot v vzhodni Sloveniji (487 kg na prebivalca). V 2019 so se, v primerjavi s prejšnjim letom, povečale tudi količine nevarnih odpadkov (za 4 %), ki jih je nastalo skoraj 146.000 ton, predstavljali pa so malo manj kot 2 % vseh v tem letu nastalih odpadkov. Glede na dejavnost je v 2019 več kot polovica vseh vrst odpadkov nastala v storitvenih dejavnostih (60 % ali 5,1 milijona ton), tretjina v proizvodnih dejavnostih (32 % ali skoraj 2,7 milijona ton) in manj kot desetina v gospodinjstvih (8 % ali skoraj 641.000 ton). Količinsko je v Sloveniji v 2019 nastalo največ gradbenih odpadkov (60 %), sledili so komunalni odpadki (13 %) ter odpadki iz termičnih procesov (11 %), odpadki iz obdelave in predelave kovin ter lesa (skupaj 6 %), odpadki iz naprav za ravnanje z odpadki (4 %) in druge vrste odpadkov (6 %).

Pripravili: Tanja Vidic in Tadeja Golobič

Statistični urad RS
www.stat.si