Statistični urad RS EOL 123Tok odpadkov, Slovenija 2016V Sloveniji je v 2016 nastalo skoraj 5,5 milijona ton odpadkov, od tega je bilo 18 % komunalnih odpadkov. Prebivalec Slovenije je tako v 2016 v povprečju proizvedel 476 kg komunalnih odpadkov. Poleg odpadkov, nastalih v 2016 v Sloveniji, se je v tem letu 992.000 ton odpadkov v Slovenijo uvozilo (za predelavo); večina teh odpadkov (88 %) je bila pripeljana k nam iz drugih držav članic EU. V istem letu smo iz Slovenije izvozili (za predelavo) blizu 884.000 ton odpadkov, večino (98 %) v druge države članice EU. 68 % (4,4 milijona ton) celotne količine doma nastalih in uvoženih odpadkov je bilo usmerjenih v predelavo, 13 % (0,8 milijona ton) v druge načine ravnanja z odpadki (predvsem v začasno skladiščenje) in 6 % (0,4 milijona ton) v odstranjevanje. Z odlaganjem na odlagališča odpadkov je bilo odstranjenih blizu 138.000 ton odpadkov, od tega je bilo 57 % komunalnih odpadkov.

Statistični urad RS
www.stat.si