Vodne statistike so skupek raziskovanj o namakanju, javnem vodovodu, javni kanalizaciji in o vodi, uporabljeni v industrijske namene. Zadnji podatki kažejo, da je bilo v Sloveniji v letu 2021 iz vseh vodnih virov načrpanih 931,6 milijonov m³ vode. Iz podzemnih vodnih virov je bilo načrpanih 191 milijonov m³ vode, od tega je bilo največ vode načrpane za potrebe javnega vodovodnega omrežja: 173 milijonov m³. 20 milijonov m³ vode iz teh virov so načrpala industrijska podjetja, malo več kot pol milijona m³ te vode pa je bilo načrpane za namakanje. Iz površinskih vodnih virov je bilo načrpanih 741 milijonov m³ vode. Večino te vode so načrpala podjetja, registrirana v industrijskih dejavnostih (področja B, C, D in E po SKD 2008): 735 milijonov m³; 4 milijoni m³ te vode so bili načrpani za javni vodovod, malo manj kot 2 milijona m³ pa za namakanje. Po zadnjih podatkih je v okolje odteklo 974 milijonov m³ odpadnih voda. Največ odpadnih voda je bilo izpuščenih v površinske vode, 75,9 %. V sistem javne kanalizacije je bilo izpuščenih 23,8 % odpadnih voda, v zemljo pa 0,3 %.

Statistični urad RS
www.stat.si