Statistični-urad-RS---PO-infografika-odpadkiObveznost poročanja o količinah nastalih odpadkov in načinu ravnanja (zbiranje, predelava, odstranjevanje) z njimi določa Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/2011). Posamezni zavezanci morajo poročati za preteklo leto o nastajanju odpadkov v proizvodni in storitveni dejavnosti (obrazec ODP), o zbiranju odpadkov iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti (obrazec ODP-Z) ter o predelavi oziroma odstranjevanju odpadkov (obrazec ODP-P). Povzročitelji odpadkov, zbiralci odpadkov in izvajalci predelave ali odstranjevanja odpadkov morajo Agenciji RS za okolje poročilo za leto 2014 oddati najpozneje do 31. marca tekočega leta. Podatki, zbrani v okviru letnih poročil, se uporabljajo tudi za statistični namen, kar pomeni, da se s tem izpolnjujejo tudi nacionalne in mednarodne zakonodajne zahteve s področja statistike odpadkov. Vse informacije (obrazci in navodila) v zvezi s poročanjem o odpadkih za leto 2014 so na voljo na novi spletni strani Statističnega urada RS (www.stat.si/StatWeb/Vprasanja/Odpadki) in na spletni strani Agencije RS za okolje (www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/obrazci/).

Pripravila: Tanja Vidic (tanja.vidic@gov.si)

Statistični urad Republike Slovenije
www.stat.si