Graf-Statistični-urad-RSRavnanje z odpadki, Slovenija, 2014; Viri: ARSO, SURS, MOPV Sloveniji smo v letu 2014 ločeno zbrali 65 % vseh nastalih komunalnih odpadkov, kar je skoraj 8 % več kot v letu 2013. Največ nastalih komunalnih odpadkov so ločeno zbrali v gorenjski (70 %), najmanj pa v koroški statistični regiji (45 %). V lanskem letu je bilo v Sloveniji dejansko predelanih (recikliranje in uporaba kot gorivo) malo več kot 3 milijone ton odpadkov (ali 5 % več kot v letu 2013), na odlagališča pa je bilo odloženih malo manj kot 283.000 ton vseh vrst odpadkov (ali skoraj 10 % manj kot v letu 2013). Na komunalnih odlagališčih se je v lanskem letu odložilo 23 % nastalih komunalnih odpadkov (7 % manj kot v letu 2013). Največ, 42 %, nastalih komunalnih odpadkov so na komunalnih odlagališčih odložili v zasavski, najmanj, 12 %, pa v savinjski statistični regiji.

Pripravila: Tanja Vidic, SURS

Statistični urad RS
www.stat.si