SISTIgralna oprema, ki se napihneOtroci obožujejo napihljivo igralno opremo, kjer se lahko brezskrbno igrajo in predvsem skačejo. Da bo poskakovanje varno in brez resnih poškodb, je poskrbel nov evropski standard SIST EN 14960-1:2019, Napihljiva igralna oprema – 1. del: Varnostne zahteve in preskusne metode. Standard določa varnostne zahteve za napihljivo igralno opremo, ki je namenjena zlasti skakanju in drsenju. Uporablja se za napihljivo igralno opremo, namenjeno otrokom do 14 let, in sicer za posamezno igro ali igro v skupini. Standard določa ukrepe za obravnavanje tveganj in čim večjo omejitev nesreč, ki naj jih upoštevajo načrtovalci, proizvajalci in dobavitelji napihljive igralne opreme. Določa tudi informacije, ki jih je treba priložiti opremi. Zahteve v standardu bodo otroka zaščitile pred nevarnostmi, ki jih morda ne more predvideti med uporabo opreme v skladu z načrtovano uporabo ali na način, ki ga je mogoče razumno pričakovati.

Slovenski inštitut za standardizacijo – SIST
www.sist.si