Statisticni urad RS EOL161

V Sloveniji je bilo v letu 2020 proizvedenih in v javno kanalizacijo dovedenih skupaj 231,1 milijona m3 odpadnih voda različnega izvora, kar je za 4,1 % manj v primerjavi s preteklim letom. Od tega so več kot polovico (57,0 %) odpadnih voda predstavljale druge odpadne vode (padavinska voda, zaledne vode, vdori morja ipd.), 26,6 % odpadne vode je bilo proizvedene v gospodinjstvih, 11,5 % v drugih dejavnostih, 4,9 % v industrijskih dejavnostih, preostalih 0,2 % odpadnih voda pa je izviralo iz kmetijstva. V 2020 so gospodinjstva proizvedla 61,6 milijona m3 odpadnih komunalnih voda, kar je za 6,3 % več kot leto prej. V zadnjih petih letih (2016-2020) količina odpadne vode iz gospodinjstev počasi narašča. Največ (66 milijona m3) odpadne vode je v gospodinjstvih nastalo v letu 2020, najmanj (54 milijona m3) v letu 2016. Kar dve tretjini oziroma 159,3 milijona m3 odpadnih voda (69 %) je bilo v letu 2020, preden so bile iz kanalizacijskih sistemov izpuščene nazaj v okolje, prečiščenih. Preostalih 71,9 milijona m3 ali 31,0 % odpadnih voda je ostalo neprečiščenih. Skoraj vsa odpadna voda je bila izpuščena neposredno v površinske vode: prečiščene vode 95,8 %, neprečiščene vode 98,5 %.

Zapisala: Saša Čuček

Statistični urad RS
www.stat.si