Statistični-urad-RSKoličina nastalih in delež odloženih komunalnih odpadkov, Slovenija, 2014.Obveznost poročanja o količinah nastalih odpadkov in načinu ravnanja (zbiranje, predelava, odstranjevanje) z njimi določa Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/2011) v povezavi z 2. odstavkom 80. člena Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/2015, 69/2015). Posamezni zavezanci morajo poročati za preteklo leto o nastajanju odpadkov v proizvodni in storitveni dejavnosti (obrazec ODP), o zbiranju odpadkov iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti (obrazec ODP-Z) ter o predelavi oziroma odstranjevanju odpadkov (obrazec ODP-P). Povzročitelji odpadkov, zbiralci odpadkov in izvajalci predelave ali odstranjevanja odpadkov morajo Agenciji RS za okolje poročilo za leto 2015 posredovati najpozneje do 31. marca tekočega leta. Podatki, zbrani v okviru letnih poročil, se uporabljajo tudi za statistični namen, kar pomeni, da se s tem izpolnjujejo tudi nacionalne in mednarodne zakonodajne zahteve s področja statistike odpadkov. Vse informacije (način poročanja, obrazci, navodila) v zvezi s poročanjem o odpadkih za leto 2015 so na voljo na spletni strani Statističnega urada RS (www.stat.si/StatWeb/Vprasanja/Odpadki) in na spletni strani Agencije RS za okolje (www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/obrazci/).

Pripravila: Tanja Vidic

Statistični urad RS
www.stat.si