SURS EOL153

Kot so pokazali izračuni SURS (na podlagi metodologije sistema okoljsko-ekonomskih računov – SEEA), so emisije CO₂ v letu 2018 znašale 15,9 milijona ton, kar je za 1,9 % več kot v 2017 in hkrati 14,5 % manj kot v 2008. Večina emisij CO₂ (nekaj manj kot 80 %) je v 2018 nastala v proizvodnih in storitvenih dejavnostih, nekaj več kot petina pa v gospodinjstvih. To razmerje se v obdobju 2008–2018 ni bistveno spreminjalo. Ob spremljanju emisij toplogrednih plinov je pomembno spremljanje emisij onesnaževal (kot so emisije NOx in trdni delci PM₁₀), saj se jim pripisuje neposreden (negativen) učinek na zdravje ljudi. Emisije onesnaževal NOx in trdnih delcev PM₁₀ so se v 2018 v primerjavi z letom prej zmanjšale; prve za 2,1 %, druge za 3,7 %. V obdobju 2008–2018 so se emisije NOx zmanjšale za 44,4 %, emisije trdnih delcev PM₁₀ pa za 27,2 %; zmanjšanje obojih gre v največji meri pripisati zmanjšanju emisij iz prometa.

Pripravil: Marko Pavlič

Statistični urad RS
www.stat.si