Na Statističnem uradu Republike Slovenije želimo izboljšati prepoznavnost zamisli o trajnostnem razvoju v Sloveniji in si hkrati prizadevamo spremljati napredek pri doseganju le-tega. Prvi nabor kazalnikov trajnostnega razvoja za Slovenijo se je oblikoval na delavnici, ki smo jo organizirali leta 2009. Združili smo jih v tri področja: blaginja, ravnovesje in skromnost ter medgeneracijsko sodelovanje. Znotraj vsakega področja se kazalniki osredotočajo na posamezna okoljska, gospodarska in socialna področja. Namen kazalnikov ni ocenjevanje, ali je Slovenija trajnostna, ampak spremljanje napredka pri doseganju ciljev s posameznih področij. Kazalnike trajnostnega razvoja za Slovenijo smo prvič objavili leta 2010, ko sta izšli dve izdaji brošure, leta 2011 pa smo kazalnike objavili tudi na podatkovnem portalu SI-STAT. Več informacij lahko najdete na spletni strani: http://www.stat.si/tema_okolje_kazalniki_trajnostnega_razvoja.asp.

mag. Teja Rutar
Statistični urad Republike Slovenije
www.stat.si