Statisticni urad RSIzračuni SURS (na podlagi metodologije sistema okoljsko-ekonomskih računov – SEEA) so pokazali, da so se količine emisij večine toplogrednih plinov v zadnjem opazovanem letu (tj. v 2016) v Sloveniji glede na prejšnje leto povečale. Izraziteje so se povečale predvsem emisije ogljikovega dioksida (CO₂), in sicer v letu 2016 za 3,8 % (na 15,2 milijona ton). Glede na zadnje predkrizno leto (2008) pa so se vendarle znižale, in sicer skupno za 19,1 % (iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti za 21,2 %, iz gospodinjstev pa za 10,0 %). V letu 2016 so bile glede na leto prej višje tudi količine emisij trdnih delcev PM₁₀, in to za 2,8 % (skupno smo jih v letu 2016 izpustili v zrak 14.000 ton). Po podatkih SURS jih je kar 72,1 % izviralo iz gospodinjstev. Glede na leto 2008 se je znižala tudi skupna količina emisij trdnih delcev PM₁₀ (za 30,7 %). Emisije PM₁₀ so nevarne predvsem zaradi neposrednega negativnega vpliva na zdravje in kakovost življenja.

Statistični urad RS
www.stat.si