Statističci urad RSIzračuni SURS (na podlagi metodologije sistema okoljsko-ekonomskih računov – SEEA) so pokazali, da je v Sloveniji v letu 2017 nastalo 15,6 milijona ton emisij ogljikovega dioksida (CO₂), kar je za 2,5 % več kot v 2016. Podatki za 10-letno obdobje (2008–2017) kažejo, da se je količina emisij CO₂ med letoma 2008 in 2014 postopoma zniževala (leta 2014 je količina emisij CO₂ znašala 14,4 milijona ton), nato pa se je spet začela povečevati. V letu 2017 je v proizvodnih in storitvenih dejavnostih nastalo 78 %, v gospodinjstvih pa 22 % vseh emisij CO₂. V letu 2017 je nastalo 13.600 ton emisij trdnih delcev (PM₁₀), kar je za 2,5 % manj kot v 2016. Tudi količina emisij PM₁₀ se je v obdobju 2008–2014 zniževala (leta 2014 je nastalo 12.900 ton emisij PM₁₀), se nato v letih 2015 in 2016 znova zvišala, v 2017 pa ponovno upadla. V letu 2017 je 30 % emisij PM₁₀ nastalo v predelovalnih in storitvenih dejavnostih, 70 % pa v gospodinjstvih. Pripravil: Marko Pavlič, Statistični urad Republike Slovenije

Statistični urad RS
www.stat.si