Zavod za gradbeništvo Slovenije

Dimičeva 12
1000 Ljubljana
Slovenija
www.zag.si
Kontaktna oseba

Novice

 • Urban Soil 4 Food

  Evropska unija je na Urbanem forumu 2020 v Portu zbrala in predstavila 53 projektov dobrih urbanih praks, financiranih iz kohezijskih skladov ...

 • Upravljanja z vodo na industrializiranih območjih EU

  Projekt Life HIDAQUA celostno naslavlja problematiko upravljanja z vodo na industrializiranih območjih EU, s poudarkom na Sredozemlju, v konkretnem ...

 • CINDERELA na sejmu Ecomondo

  ZAG je na sejmu ECOMONDO, ki je potekal v Riminiju med 5. in 8. 11. 2019, predstavil projekt CINDERELA. Projekt CINDERELA smo predstavljali vse dni sejma na stojnici projektov ...

 • Projekt CelKrog za razvoj naprednih materilov

  Strateška usmeritev programa CelKrog (Izkoriščanje potenciala biomase za razvoj naprednih materialov in bio-osnovanih produktov) je izkoriščanje potenciala biomase za razvoj naprednih materialov in bio-osnovanih ...

 • Projekt CelKrog za razvoj naprednih materialov

  Strateška usmeritev programa CelKrog je izkoriščanje potenciala biomase za razvoj naprednih materialov in bio-osnovanih produktov. Vključuje naslednja področja: tehnologije za predelavo biomase in razvoj novih bioloških materialov ...

 • Ponovno izkoriščanje bakrovih deponij s pristopom ničelnega odpadka

  Bakrovi rudniki na Balkanu so v času od začetka svojega obratovanja do danes odložili ogromno različnih rudarskih ostankov (okoli 920 milijonov ton), ki po različnih ocenah vsebujejo še 1,3 milijona ton Cu, 128 ton Ag in 23 ton Au.

 • Regionalni center Adria povezuje deležnike s področja surovin

  Evropska unija (EU) se vse bolj zaveda strateškega  pomena vključevanja držav Zahodnega  Balkana v svoje aktivnosti na številnih področjih.  Regionalni center (RC) Adria predstavlja  vozlišče, kjer deležniki s področja surovin iz  Slovenije ...

 • Retracking je odgovor, kaj je z vlakni ojačanih kompozitov po uporabi

  V pol stoletja proizvajanja z vlakni ojačanih kompozitov (KOV) je nastalo 80 milijonov ton proizvodov, za katere ob izteku njihove življenjske dobe na področju reciklaže še ni učinkovitih rešitev. Od začetka 60-ih let prejšnjega ...

 • Začetek projekta Cinderela

  Zavod za gradbeništvo (ZAG) je bil s projektom o novih krožnih poslovnih modelih za trajnostno urbano gradbeništvo uspešen na razpisu Obzorje 2020 in 1. junija 2018 so pričeli izvajati projekt Cinderela – New Circular Economy ...

 • Tekmovanje za poslovno idejo

  Če imate odlično poslovno idejo in se želite naučiti osnovnih podjetniških veščin, razviti svoj poslovni načrt in predstaviti svojo idejo bodočim vlagateljem, se spoznajte z največjimi tematskimi inovacijskimi mrežami v Evropi. EIT ...

 • Razstava »Nema proza« o betonu kot dekorativnem elementu

  Do začetka februarja je bila v galeriji ZVKDS na ogled razstava »Nema proza«, kjer je bil beton predstavljen kot dekorativni element in prvina v umetnosti. Mentor razstave doc. dr. Matej Blenkuš (Fakulteta za arhitekturo) je povedal ...

 • Materiali, ki prihajajo v stik s pitno vodo, bodo certificirani

  V Sloveniji smo zelo pozorni do neoporečnosti vodnih virov, vendar je zelo pomembna tudi kvaliteta materialov, ki prihajajo v stik s pitno vodo. ZAG ponuja celovite raziskave možnosti uporabe proizvodov, ki so v stiku s pitno vodo.

 • Oglejte si »dva Prešerna« v B-IMPACT testnem parku

  Ob stavbi ZAG smo postavili testni park, kjer preučujemo dolgotrajno izpostavo dveh novih, okolju prijaznih zaščitnih prevlek za bronaste kipe, ki sta bili razviti v okviru projekta B-IMPACT (Bronze-IMproved non-hazardous PAtina ...

 • Mednarodna konferenca Uporaba odpadkov kot sekundarnih surovin

  GZS, ZAG in EIT RawMaterials vabimo na mednarodno konferenco Uporaba odpadkov kot sekundarnih surovin - »Pospeševanje prehoda v krožno ekonomijo z industrijsko simbiozo«, ki bo v ponedeljek in torek, 10. in 11. aprila 2017, na ...

 • Inovativne prefabricirane komponente na osnovi gradbenih odpadkov

  Krožno gospodarstvo, ki temelji na konceptu zaprtega snovnega kroga, usmerja pa se v ponovno uporabo, popravilo in recikliranje obstoječih materialov in izdelkov, predstavlja velik globalni izziv, saj nam narekuje, da čim ...

 • ZAG sodeluje v projektih SPS

  Projekti v okviru strategije pametne specializacije (SPS) bodo sledili sodobnim izzivom, ki so trajnostna energija, mobilnost, učinkovita raba virov ipd. Prednostno se bo podpiralo celovite rešitve in ne zgolj produktov. V programu TIGR4smart ...

 • Materiali v stiku s pitno vodo

  Voda je ena osnovnih dobrin nujno potrebnih za življenje. V Sloveniji se lahko pohvalimo z bogatimi viri kvalitetne vode, ki je dostopna skoraj vsakemu prebivalcu. Poleg velike pozornosti pri zagotavljanju neoporečnosti ...

 • Poletna šola NuCoSS-15

  Na Bledu je v juliju potekala mednarodna poletna šola NuCoSS-15 (Nuclear Corrosion Summer school), na kateri je predavalo dvanajst vrhunskih strokovnjakov, ki so podali celovit pregled s področja korozije v jedrskih sistemih in ...

 • Projekt InnoRenew CoE

  Namen projekta InnoRenew CoE je vzpostaviti center odličnosti za raziskave, razvoj in inovacije na področju obnovljivih materialov ter raziskav zdravega bivanjskega okolja, s poudarkom na uporabi lesa, in z njegovim delovanjem omogočiti ...

 • Projekt BRIMEE - za nove toplotnoizolacijske proizvode

  Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG) v mednarodnem raziskovalnem projektu BRIMEE skupaj s partnerji razvija nove rešitve s področja trajnostnega gradbeništva. To so toplotne izolacije iz organskega poroznega materiala ...

 • Recikliranje odpadkov za področje gradbeništva

  Gradbeništvo je idealno področje za uporabo različnih industrijskih odpadkov kot kvalitetnih alternativnih materialov ker je na tem področju možno porabiti velike količine teh materialov in z različnimi vezivi ali postopki imobilizirati ...

 • ZAG sodeluje v projektu HEAT4U

  Sorpcijske toplotne črpalke (PATČ) za ogrevanje obstoječih stavb in ZAG Ljubljana je kot edini slovenski predstavnik v tem projektu odgovoren za analizo požarne varnosti in merjenja puščanja amonijaka kot hladiva v primeru nenadnih lomov cevi ...

 • Projekt ReBirth se je predstavil na dnevu asfalterjev na Bledu

  Združenje asfalterjev Slovenije – ZAS izmenično na vsaki dve leti, med posameznimi kolokviji o asfaltih in bitumnih, organizira dan asfalterjev. Četrti dan asfalterjev je potekal letos 22. novembra 2012 na Bledu. Poleg rednega letnega ...Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.