ZAG EOL160

ZAG je organiziral 2. Mednarodno konferenco CoMS 2020/2021, ki je potekala preko spleta 20. in 21. aprila 2021. Poudarek konference je bil trajnostni razvoj gradbenega sektorja, ki je eden pomembnih dejavnikov pri razvoju v trajnostno družbo in pri doseganju podnebnih ciljev EU. Konference se je udeležilo več kot 130 znanstvenikov in strokovnjakov iz 19 različnih držav. Uvodni govorci na konferenci so bili doc. dr. Aleš Žnidarič, direktor ZAG, dr. Tomaž Boh, direktor Direktorata za znanost na MIZŠ in dr. Patrik Kolar, Evropska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje (CINEA). Program je sestavljalo osem različnih sekcij. Skupno je bilo na konferenci predstavljenih 74 prispevkov, 58 v obliki predavanj in 16 posterjev. Poleg predavanj in posterjev so bili na voljo posebni digitalni razstavni prostori, v katerih je bilo predstavljenih 16 različnih projektov. Ob koncu konference je na okrogli mizi potekala razprava, ki je pokazala, da sta trajnostnost in z njim povezano krožno gospodarstvo nujna sestavna dela vseh bodočih tehnologij na širšem področju gradbeništva. Zbrane konferenčne prispevke in več informacij o konferenci najdete na http://coms.zag.si.

Zavod za gradbeništvo Slovenije
www.zag.si