Les, material sedanjosti in prihodnosti – prednosti in izzivi

Les je strateška surovina Slovenije, njegova obdelava in uporaba sta priložnost za lesnopredelovalno panogo. Zakaj les kot material premalo izkoriščamo? Ob izidu priročnika Les, material sedanjosti in prihodnosti – prednosti in izzivi je potekala spletna konferenca s predstavitvijo nekaterih tem in dobrih praks iz priročnika.

Brezplačno

Spletna konferenca, ki je potekala ob izidu istoimenskega priročnika “Les, material sedanjosti in prihodnosti – prednosti in izzivi”, predstavlja razvojne izzive lesne industrije, zakaj uporabiti les, kakšna je kakovost bivanja v leseni stavbi in katere so prednosti uporabe lesa, kakšne so protipožarne lastnosti lesa in potresna odpornost lesenih konstrukcij idr.

Sklop predavanj je iz spletne konference in vključuje naslednje teme:

 • Jože Volfand, Fit media: Predstavitev priročnika
 • mag. Dejan Židan, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Uvodni nagovor
 • dr. Aleš Straže, UL, Biotehniška fakulteta: Vrzeli v verigah vrednosti pri predelavi lesa
 • mag. Andrej Breznikar, Zavod za gozdove Slovenije: Podnebne spremembe spreminjajo drevesno sestavo slovenskih gozdov
 • dr. Dean Lipovac, InnoRenew CoE: Les je v mnogih kontekstih jasna izbira za gradnjo bivanjskih prostorov
 • dr. Miroslav Premrov, UM, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo: Prednosti in slabosti različnih konstrukcijskih sistemov sodobne večetažne lesene gradnje
 • Friderik Knez, Zavod za gradbeništvo: Les kot gradbeni material in požari
 • dr. Bruno Dujič, CBD: Odpornost lesenih konstrukcij za nezgodne obtežbe (potresi, požari, poplave)
 • Luka Kramarič, M Sora: Življenjski cikel lesenih oken in ogjični odtis
 • Tina Ročnik Kozmelj, Kemijski inštitut: Raziskave – uporaba lesa tudi v elektroniki
 • Marko Vouk, Stilles: Kako lesu podarjamo brezčasnost
 • dr. Vlasta Krmelj, Občina Selnica ob Dravi in Lumar: Prvi slovenski vrtec iz slovenskega lesa
 • Meta Kamšek: Festival lesa
 • Marko Furlanič, Les uniqum: Zakaj rad delam z lesom?

Dodatne učne vsebine