Priročnik informativno, promocijsko, problemsko, s podatki in dejstvi, tudi s primerjavo z drugimi gradbenimi materiali, utemeljuje, zakaj naj bo les kot material prva izbira pri gradnji in pri izdelkih.

Les je strateška surovina Slovenije, njegova obdelava in uporaba sta priložnost za lesnopredelovalno panogo. Zakaj les kot material premalo izkoriščamo?

Priročnik predstavlja:

 • Razvojni izzivi lesne industrije
 • Zakaj uporabiti les, kakšna je kakovost bivanja v leseni stavbi in katere so prednosti uporabe lesa
 • Protipožarne lastnosti lesa in potresna odpornost lesenih konstrukcij; kako visoke so lahko lesene stavbe
 • Življenjski ciklus izdelka
 • Uredba o zelenem javnem naročanju

Vsebina

 • les, material sedanjosti in prihodnosti
 • bivanje v leseni stavbi in prednosti uporabe lesnih izdelkov
 • les, požari, potresi in druge nezgodne obtežbe
 • življenjski ciklus izdelkov iz lesa
 • uredba o zelenem javnem naročanju
 • primeri praks

Dogodek ob izidu priročnika.


Fit media je priročnik Les, material sedanjosti in prihodnosti – prednosti in izzivi izdala v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport RS, javno agencijo SPIRIT Slovenija, GZS – Združenjem lesne in pohištvene industrije, podjetji, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami v Sloveniji.

SponzorjiPriročnik je na voljo brezplačno v e-verziji in v tiskani obliki. Za dostop do e-verzije priročnika izpolnite spodnji obrazec, priročnik v tiskani obliki je na voljo pri SPIRIT Slovenija, javna agencija: Sandra Stermšek, t: 05 90 89 520, e: sandra.stermsek@spiritslovenia.si.

Hidden