Petek, 24. 11. 2023

Od 9. do 11.40 ure
Spletna platforma Zoom

Priročnik informativno, promocijsko, problemsko, s podatki in dejstvi, tudi s primerjavo z drugimi gradbenimi materiali, utemeljuje, zakaj naj bo les kot material prva izbira pri gradnji in pri izdelkih.

Les je strateška surovina Slovenije, njegova obdelava in uporaba sta priložnost za lesnopredelovalno panogo. Zakaj les kot material premalo izkoriščamo?

Priročnik predstavlja:

 • Razvojni izzivi lesne industrije
 • Zakaj uporabiti les, kakšna je kakovost bivanja v leseni stavbi in katere so prednosti uporabe lesa
 • Protipožarne lastnosti lesa in potresna odpornost lesenih konstrukcij; kako visoke so lahko lesene stavbe
 • Življenjski ciklus izdelka
 • Uredba o zelenem javnem naročanju

Program spletne konference:

 • 9.00: Jože Volfand, Fit media: Predstavitev priročnika
 • 9.05: mag. Dejan Židan, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
 • 9.15: dr. Aleš Straže, UL, Biotehniška fakulteta: Vrzeli v verigah vrednosti pri predelavi lesa
 • 930: mag. Andrej Breznikar, Zavod za gozdove Slovenije: Podnebne spremembe spreminjajo drevesno sestavo slovenskih gozdov
 • 9.45: dr. Dean Lipovac, InnoRenew CoE: Les je v mnogih kontekstih jasna izbira za gradnjo bivanjskih prostorov
 • 10.00: dr. Miroslav Premrov, UM, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo: Prednosti in slabosti različnih konstrukcijskih sistemov sodobne večetažne lesene gradnje
 • 10.15: Friderik Knez, ZAG: Les kot gradbeni material in požari
 • 10.30: dr. Bruno Dujič, CBD: Odpornost lesenih konstrukcij za nezgodne obtežbe (potresi, požari, poplave)
 • 10.45: Luka Kramarič, M Sora: Življenjski cikel lesenih oken in ogjični odtis
 • 10.55: Tina Ročnik Kozmelj, Kemijski inštitut: Raziskave – uporaba lesa tudi v elektroniki
 • 11.05: Marko Vouk, Stilles: Kako lesu podarjamo brezčasnost
 • 11.15: dr. Vlasta Krmelj, Občina Selnica ob Dravi in Lumar: Prvi slovenski vrtec iz slovenskega lesa
 • 11.25: Meta Kamšek: Festival lesa
 • 11.35: Marko Furlanič, Les uniqum: Zakaj rad delam z lesom?

*Organizator si pridružuje pravico do spremembe programa.

 

Udeležba na spletni konferenci je BREZPLAČNA. Potrebna je predhodna prijava s spodnjim obrazcem do četrtka, 23. 11. 2023.

Konferenca je zaključena.

 

NE SPREGLEJTE: Priročnik v tiskani obliki je na voljo brezplačno pri SPIRIT Slovenija, javna agencija (Sandra Stermšek, t: 05 90 89 520, e: sandra.stermsek@spiritslovenia.si).

OBVESTILO:
Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na konferenci pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. Če želite pridobiti kreditne točke, prosimo izpolnite obrazec na tej povezavi. Da vam bomo lahko po koncu konference izdali potrdilo o prisotnosti na konferenci, se, prosimo, v spletno konferenco vpišite s svojim imenom in priimkom, ki ga boste navedli na obrazcu za dodelitev kreditnih točk.

 

Prijeten pozdrav.

Jože Volfand,
urednik priročnika

 

Kontakt za več informacij:
Tanja Pangerl
Vodja projektov
t: 03 42 66 716
e: info@zelenaslovenija.si

 

Fit media je priročnik Les, material sedanjosti in prihodnosti – prednosti in izzivi izdala v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport RS, javno agencijo SPIRIT Slovenija, GZS – Združenjem lesne in pohištvene industrije, podjetji, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami v Sloveniji.

Sponzorji