Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG) odpira v petek, 2. 9. 2022, ob 11. uri v Logatcu nov Požarni laboratorij, največji in edini tovrstni objekt v tem delu Evrope. Zavodu bo zagotovil nadaljnji razvoj in znanstveno odličnost na področju preizkušanja požarnih lastnosti materialov in konstrukcij ter kapacitete za testiranje požarne odpornosti proizvodov slovenske in tuje industrije.

Gradnja laboratorija s skoraj 3.500 m2 površine se je začela spomladi 2020. Investicija vanjo in nakup opreme sta skupaj znašala skoraj 11 milijonov evrov, od tega je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport prispevalo 2 milijona evrov, za preizkuševalno opremo pa je bilo prek projekta InnoRenew namenjenih 2,8 milijona evrov kohezijskih sredstev.

 (Vir: ZAG)