Namen projekta InnoRenew CoE je vzpostaviti center odličnosti za raziskave, razvoj in inovacije na področju obnovljivih materialov ter raziskav zdravega bivanjskega okolja, s poudarkom na uporabi lesa, in z njegovim delovanjem omogočiti preboj Slovenije na vodilno mesto v Evropi na področju trajnostnega gradbeništva. Poudarek Centra odličnosti InnoRenew CoE bo na obnovljivem materialu – lesu, na različnih proizvodih, procesih in storitvah, povezanih s tem materialom iz obnovljivega vira, ki ga bodo izrabili in pretvorili v vse njegove pojavne oblike, od masivnega lesa do okolju bolj prijaznih »zelenih« kemikalij in pridobivanja energije. Vodilni partner projekta je Univerza na Primorskem, ki bo skupaj z nemškim inštitutom Fraunhofer Institute for Wood Research – Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI) in s sedmimi slovenskimi partnerji, med katerimi je tudi ZAG, ustvarjala okolje za razvoj, gospodarsko rast in mednarodno prepoznavnost obalne regije ter Slovenije. Projekt financira Evropska komisija v okviru programa Obzorje 2020 – Teaming. Več informacij o projektu je na www.innorenew.eu/en/.

Zavod za gradbeništvo Slovenije
www.zag.si