Zavod za gradbeništvoZačetek projekta CinderelaZavod za gradbeništvo (ZAG) je bil s projektom o novih krožnih poslovnih modelih za trajnostno urbano gradbeništvo uspešen na razpisu Obzorje 2020 in 1. junija 2018 so pričeli izvajati projekt Cinderela – New Circular Economy Business Models for More Sustainable Urban Construction (Novi krožni gospodarski poslovni modeli za bolj trajnostno urbano gradbeništvo). V projektu bo oblikovan krožni model, ki bo za 20 % zmanjšal okoljske vplive vzdolž vrednostnih in dobavnih verig krožnega urbanega gradbeništva ter hkrati za 30 % povečal recikliranje odpadkov iz gradbeništva in rušenja, 13 % izbranih industrijskih odpadkov, 100 % težke frakcije iz predelave komunalnih odpadkov ter 25 % blata iz čistilnih naprav. Projekt bo trajal od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2021 in bo pomembno vplival na prehod k bolj trajnostnemu gospodarstvu v Evropi in Sloveniji. Poleg koordinatorja ZAG v projektu iz Slovenije sodeluje še komunalna gospodarska družba Nigrad, skupaj s povezanim partnerjem Inštitutom Wcycle Maribor, katerega soustanovitelj je. To je prvi tovrstni projekt, ki slovenskim partnerjem prinaša evropsko sofinanciranje v višini skoraj 1,7 mio EUR v štirih letih trajanja projekta. Projekt je bil uspešen na razpisu H2020-CIRC-2016-2017, Sistemski, eko-inovativni pristopi za krožno ekonomijo: veliki demonstracijski projekti.