Slika potopljene jadrnicePotopljena jadrnicaV pol stoletja proizvajanja z vlakni ojačanih kompozitov (KOV) je nastalo 80 milijonov ton proizvodov, za katere ob izteku njihove življenjske dobe na področju reciklaže še ni učinkovitih rešitev. Od začetka 60-ih let prejšnjega stoletja je v masovni proizvodnji prevladovala proizvodnja izdelkov iz steklenih vlaken, ki so jih zaradi nizkih proizvodnih stroškov uporabljali v različnih industrijskih panogah. Danes je odstranjevanje teh proizvodov ob koncu njihovega življenjskega cikla problem svetovnih razsežnosti, saj še nimamo učinkovitega sistema za njihovo odstranitev. Cilj projekta Retracking je zagotoviti učinkovito upravljanje predelave, obdelave odpadkov iz KOV in njihovo preoblikovanje v sekundarno surovino, ki se nato uporabi za izdelavo novih proizvodov, da jih bo mogoče v celoti reciklirati. Poleg tega projekt želi podpreti čim širše informiranje o tehnologiji RFM in o prednostih, ki jih ta tehnologija prinaša pri uporabi sekundarnih surovin tako podjetij iz sektorja predelave in obdelave odpadkov kot tudi proizvajalcem kompozitnih materialov na programskem območju. 
Retracking web
Zavod za gradbeništvo Slovenije
www.zag.si