ZAG EOL142

Belitno-sulfoaluminatni klinker velja za obetavno nizkoenergijsko in nizkoogljično alternativo konvencionalnemu portlandskocementnemu (OPC) klinkerju, saj v primerjavi z njim zahteva 100-200 °C nižjo temperaturo sintranja in prispeva k 20-30 % zmanjšanju ogljičnega odtisa. Hkrati so fizikalno-mehanske lastnosti cementov na osnovi takšnih klinkerjev primerljive z OPC. Glavni cilji projekta so: razvoj belitno-sulfoaluminatnega cementnega klinkerja iz različnih lokalno dostopnih sekundarnih surovin (pepel z rešetk, jeklarske žlindre, bela titanova sadra, odpadni beton in opeka), proučevanje hidratacije ter fizikalno-mehanskih lastnosti cementa na osnovi teh klinkerjev ter prispevek k višji stopnji recikliranja industrijskih in gradbenih odpadkov ter trajnostnemu zmanjšanju porabe naravnih virov. Raziskava poteka v sodelovanju Zavoda za gradbeništvo Slovenije (ZAG) s Salonitom Anhovo d.d. v okviru projekta »Belitno-sulfoaluminatni klinker iz sekundarnih surovin za trajnostno proizvodnjo nizkoogljičnih in nizkoenergijskih cementov«. Projekt št. C3330-17-529035 »Raziskovalci-2.0-ZAG-529035« je odobrila Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Zavod za gradbeništvo Slovenije
www.zag.si

Logo EKP sklad za regionalni razvoj SLO slogan MIZS EOL 142