Hiša-v-Padovi116Hiša v Padovi, kjer bodo montirane plošče za izvedbo monitoringaKrožno gospodarstvo, ki temelji na konceptu zaprtega snovnega kroga, usmerja pa se v ponovno uporabo, popravilo in recikliranje obstoječih materialov in izdelkov, predstavlja velik globalni izziv, saj nam narekuje, da čim učinkoviteje izrabljamo naravne vire.
ZAG sodeluje v projektu InnoWEE (2016-2020). Glavni cilj je uporaba gradbenih odpadkov za proizvodnjo visoko izolacijskih plošč in grelnih panelov s postopki tehnologije alkalne aktivacije. Tovrstne plošče in paneli bodo uporabljeni za gradnjo ali sanacijo stavb za dosego visoke energetske učinkovitosti. V okviru projekta InnoWEE bodo plošče najprej pripravljene v laboratorijskih pogojih, nato bo pilotno proizvedena večja količina plošč in panelov, ki bodo montirani na različnih lokacijah po Evropi (Italija, Romunija, Grčija, Belgija) z namenom demonstracijskega monitoringa.

Projekt sofinancira Evropska unija v programu Obzorja 2020 (št. pogodbe 723916).

                            Zavod za gradbeništvo SlovenijeInnoWEE logo_2x2_v3116
     www.zag.siEU116