01 city logos ok

ZAG je postal slovenska nacionalna kontaktna točka Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo na področju urbane mobilnosti (EIT Urbana mobilnost), ki želi postati največja evropska iniciativa pri transformiranju urbane mobilnosti in prijetnejšega bivalnega mestnega okolja, čemur je namenjeno tudi znatno evropsko sofinanciranje v naslednjih letih. Cilj EIT Urbana mobilnost (EIT Urban Mobility) je pospešeno reševanje in prehod na integriran in kombiniran transportni sistem, ki je osredotočen na uporabnika. Kot vodilna evropska inovacijska skupnost za urbano mobilnost si prizadeva za preprečevanje razdrobljenosti in reševanje najpomembnejših izzivov znotraj mest s pomočjo intenzivnega sodelovanja med mesti, industrijo, akademijo in raziskovalnimi institucijami. Z uvedbo mest kot živih laboratorijev bomo industrijski, raziskovalni in univerzitetni partnerji pokazali, kako lahko nove in pametnejše tehnologije pripomorejo k reševanju resničnih problemov (prevoz ljudi, blaga in odpadkov). Za več informacij obiščite www.eiturbanmobility.eu in www.hubum.si/dogodki.

Zavod za gradbeništvo Slovenije
www.zag.si