Projekti v okviru strategije pametne specializacije (SPS) bodo sledili sodobnim izzivom, ki so trajnostna energija, mobilnost, učinkovita raba virov ipd. Prednostno se bo podpiralo celovite rešitve in ne zgolj produktov. V programu TIGR4smart bo 16 podjetij in raziskovalnih institucij razvijalo izdelke in tehnologije za vzpostavitev zdravega bivalnega in delovnega notranjega okolja, gradnjo energetsko bolj učinkovitih stavb in uvajalo informatiko za področje stavb. Program Martina temelji na razvoju novih naprednih več funkcionalnih materialov in tehnologij izdelave inženirskih komponent. V okviru programa želimo razviti novo orodno jeklo in raziskati možnosti uporabe novih tehnologij izdelave inovativnih orodij. V okviru projekta EVA4green bomo partnerji projekta razvili nove izdelke s področja avtomobilske industrije, ki bodo prispevali k napredku na področju zniževanja porabe energije ter emisij, ki izhajajo iz motorjev z notranjim zgorevanjem, elektrifikaciji vozil ter varnosti in udobju v avtomobilih. Strateška usmeritev projekta NMP je razvoj naprednih materialov (nanoceluloza, nano polnila, aditivi, pigmenti) in proizvodnih ter procesnih tehnologij za njihovo aplikacijo, ki omogočajo doseganje izboljšanih lastnosti vlaknin, papirja in naprednih tekstilnih materialov.

Zavod za gradbeništvo Slovenije
www.zag.si