Zavod za gradbenistvo SlovenijeBakrovi rudniki na Balkanu so v času od začetka svojega obratovanja do danes odložili ogromno različnih rudarskih ostankov (okoli 920 milijonov ton), ki po različnih ocenah vsebujejo še 1,3 milijona ton Cu, 128 ton Ag in 23 ton Au. V okviru projekta RIS-CuRE »Zero waste recovery of copper tailings in the ESEE region« bo oblikovana platforma različnih deležnikov (rudniki, ponudniki tehnologij za ekstrakcijo kovin, gradbeniki, lokalne skupnosti), s pomočjo katere se bo oblikovalo ustrezno okolje za aktivnosti v zvezi s predelavo rudarskih odpadkov ne samo v okviru projekta, temveč tudi dolgoročno. Izvedena bo demonstracija izločanja kovin z različnimi sodobnimi tehnologijami. Preostanek materiala bo imobiliziran in uporabljen v gradbeništvu (npr. nasipi). S tovrstnimi aktivnostmi želimo dvigniti nivo konkurenčnosti in inovativnosti v regiji ter predelati odpadke v surovine.

Zavod za gradbeništvo Slovenije
www.zag.si