Care 4climate

Pod okriljem širšega projekta LIFE IF CARE4CLIMATE, ki ga vodi Ministrstvo za okolje in prostor, smo partnerji Akcije C4.4, Gradbeni inštitut ZRMK, Zavod za gradbeništvo Slovenije in Ministrstvo za okolje in prostor, leta 2019 pričeli z razvojem slovenskih kazalnikov trajnostne gradnje na podlagi evropskega okvira Level(s). V začetni fazi v projektu razvijamo podlage za poenotenje izhodišč, podatkovnih virov in postopkov za določitev vrednosti posameznih kazalnikov. Pripravljena je prva, alfa verzija kazalnikov trajnostne gradnje, za katero se bo v kratkem pričela testna uporaba, saj je pri razvoju meril ključno sodelovanje stroke in uporabnikov. Uradna spletna stran projekta LIFE IP CARE4CLIMATE je www.care4climate.si. LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je večletni (2019–2026) integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

Zavod za gradbeništvo Slovenije
www.zag.si