ZAGZAG predstavil Projekt ReBirth na BleduZdruženje asfalterjev Slovenije – ZAS izmenično na vsaki dve leti, med posameznimi kolokviji o asfaltih in bitumnih, organizira dan asfalterjev. Četrti dan asfalterjev je potekal letos 22. novembra 2012 na Bledu. Poleg rednega letnega srečanja predstavnikov odbora podjetij in družb ter sestankov vseh strokovnih teles ZAS so bili predstavljeni še trije strokovni prispevki: Asfaltne zmesi za znižanje hrupa (predstavitev rezultatov izvedbe poskusnega polja na AC Gabrk–Sežana); ReBirth (promocija recikliranja industrijskih in gradbenih odpadkov s poudarkom njihove uporabe v cestogradnji); Prilagajanje novim razmeram na trgu v Gorenjski gradbeni družbi, d. d. Projekt ReBirth je predstavil Zvonko Cotič iz podjetja Structum, d. o. o. Najprej je predstavil splošne cilje projekta, ki ga finančno podpirata Evropska unija, program LIFE+, in Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Projekt želi prispevati k višji stopnji recikliranja gradbenih in industrijskih odpadkov ter njihovi povečani uporabi v gradbeništvu. V nadaljevanju je bila predstavljena uporaba industrijskih in gradbenih odpadkov v cestogradnji ter uporaba črne jeklarske žlindre kot agregata v asfaltnih obrabnih plasteh.

Zavod za gradbeništvo Slovenije
www.zag.si