projekt celkrogProjekt CelKrogStrateška usmeritev programa CelKrog je izkoriščanje potenciala biomase za razvoj naprednih materialov in bio-osnovanih produktov. Vključuje naslednja področja: tehnologije za predelavo biomase in razvoj novih bioloških materialov, tehnologije za uporabo sekundarnih surovin in ponovno uporabo odpadkov ter pridobivanje energije iz teh odpadkov. ZAG je vključen v razvoj visoko zmogljivih izolativnih materialov, kjer so uporabljeni celulozni materiali. Prav tako izvajamo proces valorizacije odpadkov, nastalih v verigi papirniške tehnologije, za potencialno uporabo v gradbeništvu. Tako med drugim preučujemo možnost uporabe različnih papirniških muljev, morskih sedimentov in pepelov papirniških muljev kot dodatkov h glini za opeke, kot dodatkov za malte in betone ter kot dodatke asfaltom. Program CEL.KROG: »Izkoriščanje potenciala biomase za razvoj naprednih materialov in bio-osnovanih produktov« (številka pogodbe: OP20.00365), je sofinanciran s strani Republike Slovenije, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, in Evropske Unije, Evropski sklad za regionalni razvoj, 2016–2020.

EU logo

RS logo
Zavod za gradbeništvo Slovenije
www.zag.si