Zavod za gradbeništvo EOL121V Sloveniji smo zelo pozorni do neoporečnosti vodnih virov, vendar je zelo pomembna tudi kvaliteta materialov, ki prihajajo v stik s pitno vodo. ZAG ponuja celovite raziskave možnosti uporabe proizvodov, ki so v stiku s pitno vodo. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo nas je pooblastilo za izdajanje certifikatov po specifikacijah iz 5. člena ZGPro-1, kamor sodijo tudi Priporočila za ocenjevanje primernosti materialov in proizvodov, ki prihajajo v stik s pitno vodo. V Sloveniji morajo materiali, ki so v stiku s pitno vodo, ustrezati zahtevam različnih zakonov in pravilnikov, vendar so postavljene zahteve definirane zelo ohlapno. Zaradi neurejenosti in zahtevnosti zakonodaje se v praksi pogosto izkaže, da materiali, ki se vgrajujejo v vodovodne inštalacije, niso skladni z zahtevami. Z namenom, da bi se to področje uredilo, je Ministrstvo za zdravje skupaj z NLZOH, NIJZ in ZAG izdelalo Priporočila za ocenjevanje primernosti materialov in proizvodov, ki prihajajo v stik s pitno vodo. Priporočila so zasnovana kot priročnik za vse deležnike, na katere neposredno ali posredno vplivajo zakonodajne zahteve glede skladnosti materialov in proizvodov, ki so namenjeni stiku s pitno vodo. Priporočila pomagajo tudi pri dokazovanju izpolnjevanja pravno zavezujočih določil v zvezi s področno zakonodajo in pravilniki. Priporočila so dostopna na http://www.zag.si/si/naslovne-teme/pitna-voda.

Zavod za gradbeništvo Slovenije
www.zag.si