Pilotna zelena stena na Zavodu za gradbeništvo Slovenije (izpostava Maribor).
Pilotna zelena stena na Zavodu za gradbeništvo Slovenije (izpostava Maribor).

Evropska unija je na Urbanem forumu 2020 v Portu zbrala in predstavila 53 projektov dobrih urbanih praks, financiranih iz kohezijskih skladov. V eni izmed petih kategorij z naslovom Favorite Green Investment Project je projekt Urban Soil 4 Food, ki ga koordinira Mestna občina Maribor in katerega partner je tudi ZAG, prejel prvo nagrado. Projekt Urban Soil 4 Food »Oblikovanje gospodarskih zank na osnovi razvoja inovativne urbane zemljine za povečanje lokalne prehrambne samozadostnosti in za zmanjšanje okoljskega odtisa« je financiran v programu Urban Innovation Action. Projekt, v katerega so vključeni še Inštitut za inovacije in podjetništvo, E-zavod, Aktiviraj se!, Snaga Maribor, Wcycle inštitut in Deltaplan, iz odpadkov razvija urbano zemljino za lokalno proizvodnjo hrane. V okviru projekta smo na ZAG pripravili in testirali različne mešanice zemljin iz komunalnih odpadkov (npr. zeleni odrez), zemeljskega izkopa in biooglja za proizvodnjo hrane, urbane pozelenitve ter zelene stene in strehe. Zagnana je bila tudi aplikacija »Lokalna! Zdrava! Hrana!«.
Zavod za gradbeništvo Slovenije
www.zag.si
Pilotna zelena stena na Zavodu za gradbeništvo Slovenije (izpostava Maribor).
Pilotna zelena stena na Zavodu za gradbeništvo Slovenije (izpostava Maribor).
Pilotna zelena stena na Zavodu za gradbeništvo Slovenije (izpostava Maribor).