Evropska unija (EU) se vse bolj zaveda strateškega  pomena vključevanja držav Zahodnega  Balkana v svoje aktivnosti na številnih področjih.  Regionalni center (RC) Adria predstavlja  vozlišče, kjer deležniki s področja surovin iz  Slovenije, Hrvaške in držav Zahodnega Balkana  dobijo informacije o projektih, ki jih financira  Evropski inštitut za inovacije in tehnologije  (EIT) v okviru največje svetovne skupnosti znanja  in inovacij (KIC) na področju mineralnih  surovin EIT RawMaterials. Ustanovni člani RC  Adria so Geološki zavod Slovenije, Zavod za  gradbeništvo Slovenije in Rudarsko geološko  naftna fakulteta Univerze v Zagrebu. Odlično  podporo našim aktivnostim nudi vodstvena  ekipa Vzhodnega kolokacijskega centra EIT  RawMaterials. RC Adria je stična točka med  lokalnimi skupnostmi na področju mineralnih  surovin in EIT RawMaterials. Spodbuja mreženje,  zbira projektne ideje ter nudi pomoč  potencialnim novim partnerjem pri sodelovanju  s skupnostjo EIT RawMaterials. Za gospodarstvo,  izobraževanje, znanost in vladne  inštitucije regije pomeni informacijsko točko  za prenos znanja o surovinah. Zato predstavlja  izredno priložnost za vse regionalne deležnike,  da se vključijo v EIT RawMaterials, največje  svetovno omrežje organizacij, ki delujejo na  področju surovin.
eit rmh
Zavod za gradbeništvo Slovenije 
www.zag.si