Zavod za gradbeništvo EOL126Razstava “Nema proza”Do začetka februarja je bila v galeriji ZVKDS na ogled razstava »Nema proza«, kjer je bil beton predstavljen kot dekorativni element in prvina v umetnosti. Mentor razstave doc. dr. Matej Blenkuš (Fakulteta za arhitekturo) je povedal: »Na podlagi analize in interpretacije krajših odsekov romanov znamenitih avtorjev sodobne proze smo na ZAG izdelali betonske odlitke iz visoko kakovostnega betona. Pri oblikovanju betonskih odlitkov smo uporabili različne procese transformacije izvornega materiala kalupa – mehansko, termično in elektrokemično obdelavo. Kalupe smo prešali, segrevali, raztapljali, utekočinjali, talili in jih izpostavljali visoki napetosti. V končnem koraku, grafičnem odtisu betonske matrice, se z likovno tehniko vrnemo nazaj k izvoru nastanka knjige, k tisku. Skozi menjavo izraznega medija in materiala se v študijski vaji premikamo iz ne-prostora v prostor, iz prostora v ravnino. Postopna negacija pojmov v resnici odstira njihovo bistvo. Prehajanje med dimenzijami je prav tako opredmeteno tudi z razsežnostjo časa. Betonski odlitek je večen in dokončen. Izgovorjene besede pa v trenutku, ko so izrečene, izginejo.«

Zavod za gradbeništvo Slovenije
www.zag.si