Inštitut za celulozo in papir

Bogišićeva ulica 8
1000 Ljubljana
Slovenija
icp-lj.si
Kontaktna oseba

Novice

 • Papirnate vrečke iz odpadnih stebel paradižnika

  Podjetje Paradajz d.o.o., z blagovno znamko Lušt je eno največjih podjetij za pridelavo paradižnika v Sloveniji. Enkrat letno stebla paradižnikov ...

 • Respirometer za merjenje biorazgradljivosti

  Na Inštitutu za celulozo in papir smo v mesecu aprilu postali bogatejši za zelo pomembno pridobitev, respirometer za merjenje ...

 • Analiza o biorazgradljivosti produkta in test simuliranega kompostiranja

  Breme odpadkov, ki nastanejo, ko uporabniki zavržejo proizvode, ki jih ne potrebujejo več, se z vse bolj množično potrošnjo izdelkov s kratko ...

 • Od žakljevine do papirja za tiskanje

  Juta ali žakljevina je enoletna rastlina, ki se najpogosteje uporablja kot tehnične tekstilije za dekoracije, okrasne nadprte, kostume ...

 • Seminar o različnih embalažnih materialih za stik z živili

  Na trgu je vse več vrst materialov, ki so namenjeni stiku z živili, zato je zagotavljanje nadzora ključnega pomena. Uredbe Evropske komisije (ES), vključno z načeli dobre proizvodne ...

 • Kompostabilnost in biorazgradljivost embalaže iz alternativnih surovin

  Embalaža ima v svojem življenjskem ciklu številne uporabne lastnosti. Na koncu življenjskega cikla, po končani uporabi, postane odpadek z manjšim ...

 • Varna, pametna in trajnostna embalaža iz grafično-embalažnega centra

  Na Inštitutu za celulozo in papir (ICP) konstantno sledimo novim trendom in zahtevam na področju embalaže. V novem grafično-embalažnem centru združujemo znanje in sodobno opremo za razvoj embalažnih produktov na ...

 • Partnerstvo v projektu vzpostavitve Evropskega centra odličnosti InnoRenew CoE

  V aprilu 2017 se je pričel projekt InnoRenew - Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja. Cilj petletnega projekta je ustvariti inovativne rešitve za pametno ...

 • Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju OVE in bivanjskega okolja

  Evropska komisija je prepoznala potencial konzorcija osmih slovenskih partnerjev, ki ga vodi Univerza na Primorskem, eden izmed partnerjev je tudi Inštitut za celulozo in papir.

 • Potenciala biomase za razvoj naprednih in bio-osnovanih produktov

  V začetku julija je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavilo rezultate prvega razpisa za spodbujanje vlaganj v raziskave in razvoj prednostnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije (S4).

 • Papir iz invazivk?

  Na Inštitutu za celulozo in papir (ICP) se ukvarjamo z raziskovanjem alternativnih virov za pridobivanje celuloznih vlaken. Mednje uvrščamo tudi invazivne rastlinske vrste, ki jih običajno prepoznavamo kot okoljsko in ekonomsko ...

 • Laboratorij za papirništvo – pot do okoljske marjetice

  Okoljska marjetica je znak Evropske skupnosti, ki označuje izdelke ali storitve, pri katerih so upoštevani okoljski predpisi in predpisane mejne vrednosti porabe energije in izpuščenih emisij.

 • POLY4EMI za nove rešitve na področju biopolimerov

  Projekt POLY4EMI, ki ga vodi MIZŠ (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport), financira pa Evropska komisija, se loteva izzivov inovacijske politike v Sloveniji z bolj sistematičnim pristopom, t.j. čez sektorskim povezovanjem.

 • Uspešen zaključek projekta EcoPaperLoop

  Osnovni namen projekta je bil izboljšati in poenotiti krogotok predelave starega papirja in embalaže v srednje-evropski regiji, prispevati k uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja ter zagotavljanju kvalitetne surovine za papirno ...Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.