Institut za celulozo in papir

Breme odpadkov, ki nastanejo, ko uporabniki zavržejo proizvode, ki jih ne potrebujejo več, se z vse bolj množično potrošnjo izdelkov s kratko življenjsko dobo vztrajno povečuje. V povečani skrbi za okolje in sledenju smernicam na področju trajnostnega razvoja je potrebno veliko pozornosti posvetiti odpadnim materialom in odpadni embalaži. Pojem biorazgradljivost se pogosto povezuje z okolju prijaznimi izdelki, ki so del prirojenega cikla zemlje in se lahko razgradijo nazaj v naravne elemente. Tudi zakonodaja in smernice na evropski in svetovni ravni vedno bolj težijo k razvoju in dokazovanju biorazgradljivosti produkta. K testu biorazgradljivosti sta pridružena še test simuliranega kompostiranja, kompostiranja na industrijskem nivoju in test ekotoksičnosti. Na inštitutu za celulozo in papir s pomočjo najnaprednejše opreme pomagamo analizirati produkt in pridobiti izjavo o skladnosti produkta z veljavnimi standardi in priporočili na področju biorazgradljivosti, kompostabilnosti in ekotoksičnosti (EN 13432:2000, ISO 14855-1, ASTM D5338, OECD 208).
Inštitut za celulozo in papir
http://icp-lj.si