Inštitut-za-celulozo-in-papirEOL117Evropska komisija je prepoznala potencial konzorcija osmih slovenskih partnerjev, ki ga vodi Univerza na Primorskem, eden izmed partnerjev je tudi Inštitut za celulozo in papir. Dodelila mu je skoraj 15 milijonov evrov nepovratnih sredstev za vzpostavitev Centra odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja (InnoRenew CoE) v okviru razpisa Evropskega programa Teaming. Dodatno bo projekt pridobil še sredstva za investicijo v raziskovalno infrastrukturo v Sloveniji, saj se je Vlada RS zavezala k sofinanciranju slovenskih projektov, ki bodo uspeli v ostri mednarodni konkurenci. S tem bodo zagotovljeni pogoji za vzpostavitev in dolgoročno delovanje novega centra. Namen projekta je vzpostaviti center odličnosti za raziskave, razvoj in inovacije na področju obnovljivih materialov ter raziskav zdravega bivanjskega okolja. Z njegovim delovanjem želimo omogočiti preboj Slovenije na vodilno mesto v Evropi na področju trajnostnega gradbeništva. Izkoriščajoč raznoliko znanje in veščine partnerjev konzorcija ter partnerstvo z mentorskim inštitutom Fraunhofer WKI bo InnoRenew CoE razvijal nova, pametna, trajnostna in moderna bivalna okolja, primerna za vse generacije.

Inštitut za celulozo in papir
http://icp-lj.si