Pri Inštitutu za celulozo in papir (ICP) smo člani skupine medpanožnega zavezništva 4evergreen (https://4evergreenforum.eu/), katerega cilj je optimizacija krožnosti embalaže na osnovi (celuloznih) vlaknin. Zavezništvo, ki vključuje strokovnjake za materiale, embalažo in trajnost iz podjetij, ki delujejo v celotni dobavni verigi, je pripravilo smernice in metode za ovrednotenje krožnega značaja embalaže ter določilo načela za upoštevanje principov krožnega gospodarstva že v fazi oblikovanja embalaže. Podjetjem in uporabnikom, ki so vse bolj okoljsko ozaveščeni in razumejo pomen recikliranja in trajnostnega oblikovanja embalaže, lahko ICP s svojim znanjem in izkušnjami pomaga pri udejanjanju omenjenih smernic v proizvodnem procesu in izdelkih. Partnerjem ponujamo storitve na področju vrednotenja trajnostih materialov (odpadni papir in karton, druga naravna vlakna) in izdelkov iz njih, za embalažo na osnovi omenjenih materialov izvajamo tudi vrednotenje reciklabilnosti v skladu s »Harmonizirano evropsko laboratorijsko preskusno metodo« evropskega združenja za papirno industrijo CEPI.

Inštitut za celulozo in papir
http://icp-lj.si