Na fotografiji: Daša Medvešček
Na fotografiji: Daša Medvešček

Na Inštitutu za celulozo in papir smo se v preteklih mesecih uspešno prilagodili na aktualne razmere. V mesecu septembru je potekala tridnevna spletna konferenca Kemomind na temo analitike prehrane, kjer se je Bojan Borin, vodja laboratorija na ICP, predstavil s predavanjem z naslovom Papir in karton kot material za stik z živili: Varnost, praksa in zakonodaja. V svoji predstavitvi je predstavil aktualno zakonodajo in njene pomanjkljivosti za področje papirja in kartona, načine preverjanja skladnosti za različne stike materiala s hrano ter trende in izzive, ki nas čakajo na tem področju. Njegovo predavanje si je mogoče brezplačno ogledati tudi na portalu Kemomind s predhodno brezplačno registracijo. V mesecu novembru nadaljujemo z aktivnostmi in organiziramo webinar, kjer bo naša mikrobiologinja Daša Medvešček podrobno predstavila okoljske izzive trajnostne embalaže s poudarkom na biorazgradljivosti in kompostabilnosti ter njihove temeljne razlike in standardizirane postopke za določanje stopnje biorazgradljivosti in kompostabilnosti.

Inštitut za celulozo in papir
http://icp-lj.si