Institut-za-celulozo-in-papir---okoljska marjeticaOkoljska marjeticaOkoljska marjetica je znak Evropske skupnosti, ki označuje izdelke ali storitve, pri katerih so upoštevani okoljski predpisi in predpisane mejne vrednosti porabe energije in izpuščenih emisij. V Evropi je že dobro uveljavljen okoljski znak, ki potrošniku na enostaven in pregleden način omogoča izbor bolj ekološkega izdelka, takega, ki ustreza namenskim ali za skupino predpisanim varnostnim merilom. V okviru Inštituta za celulozo in papir izvajamo celostni pristop k pridobitvi okoljske marjetice za različne tipe papirjev. Laboratorij za papirništvo ima pridobljeno akreditacijo po ISO 17025, kar nam omogoča izvajanje meritev za te potrebe. Poleg organiziranja in izvajanja meritev nudimo tudi pomoč pri pridobivanju izjav in oblikovanju izjav ter pri oblikovanju končnega poročila.

Inštitut za celulozo in papir Ljubljana
www.icp-lj.si