ICP EOL142

Embalaža ima v svojem življenjskem ciklu številne uporabne lastnosti. Na koncu življenjskega cikla, po končani uporabi, postane odpadek z manjšim ali večjim vplivom na okolje. Vplivi na okolje so odvisni od materiala, ekodizajna, lokalnih sistemov za ravnanje z odpadki in načinov odstranjevanja embalaže. Primeren način odstranjevanja je kompostiranje, ki ima svoje zahteve – embalaža mora biti biorazgradljiva in ne sme vsebovati motečih snovi. Zahteve so predpisane v okoljski zakonodaji in jih je treba upoštevati med izvajanjem. V naši študiji bomo predstavili prednosti uporabe alternativnih virov kot embalažne surovine in pokazali njihovo okoljsko sprejemljivost. Okoljska sprejemljivost se bo določila na podlagi testa kompostiranja in biorazgradljivosti. Rezultati raziskave so bili predstavljeni na 1. mednarodni konferenci o krožni embalaži v Ljubljani konec septembra. Prikazali smo okoljsko sprejemljivost embalaže iz japonskega dresnika, robinije in zlate rozge, za katere so znane številne pozitivne lastnosti v papirništvu.

Inštitut za celulozo in papir
http://icp-lj.si